Chybička se vloudila …

Po zveřejnění včerejšího článku „Jednací řád zastupitelstva MOb Hrabová“ jsem obdržel dotaz, kde je možné si přečíst uvedený Jednací řád zastupitelstva. Údajně na webových stránkách Hrabové není  k dispozici.

Já jsem si tento dokument ještě před loňskou   „modernizaci“ webových stránek prozřetelně otiskl a mám ho ve svém archivu. Odmítal jsem připustit, že by „architekti“ uvedené modernizace  neumístili  na nové webové stránky i  „Jednací řád zastupitelstva“ .

Vyhledal jsem proto  sekci „Úřad“, podsekci „Povinně zveřejňované dokumenty“ a nic nenalezl!

Pak jsem pokoušel štěstí  v dalších sekcích, ale bezvýsledně. Takže skutečně, tento veledůležitý dokument není občanům Hrabové již téměř 6 měsíců  k dispozici.

Přitom jsem zjistil na webových stránkách obce  různé další nesrovnalosti. Příkladně  v sekci „Stránky“ se stále se mezi komisemi uvádí „Komise letopisecká“ a „Komise mediální“, i když již neexistují. Chybí zde však „Kontrolní výbor“, který existuje, a to dokonce povinně.

Vzhledem k  těmto zjištěním jsem měl  v původně v úmyslu nazvat dnešní článek „U nás v Kocourkově“. Ale protože nejsem příznivcem různých „revolučních“ řešení a věřím ve zdravý rozum lidí, zvolil jsem název  pro současnou situaci přijatelnější.

Ale vracím se k jednacímu řádu zastupitelstva. Ten z roku 2015 má 20 článků a občan se z nich dozví vše podstatné o činnosti tohoto orgánu. Třeba jaké má jednání zastupitelů  pravomoci, jak se připravuje program pro jednotlivá zasedání, zásady při hlasování, práva přítomných občanů atd.

Za aktuální pokládám kapitolu 15,  bod 5 jednacího řádu který ukládá povinnost do 10 dnů po skončení zasedání pořídit zápis. Ten se pak má zveřejnit  bez zbytečného odkladu  na webových stránkách ÚMOb  Hrabová.

Jaká je skutečnost? Poslední jednání zastupitelstva se uskutečnilo dne 25. 2. 2019 a zápis stále není zveřejněn.  A to uběhlo od tohoto zasedání již 18 dnů. Je možné, že se vyskytly důvody, které vedly k tomuto zpoždění. Pro mě je  toto počínání projevem neúcty k občanům. Možná i projevem arogance zdejších úředníků. Vždyť informace o jednání vrcholného orgánu  samosprávy by měly mít přednost před vším ostatním.

4 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Slavíku, děkuji za tento článek, myslím si, že odráží aktuální skutečnost, že je na našem úřadě spousta věcí ke zlepšení.

  Za úřední část webu obce má zodpovědnost tajemník úřadu a to dle nedávného usnesení RMOb Ostrava-Hrabová. Byla to i gentlemanská dohoda mezi ním a mnou.

  Jednací řád si nechám vyžádat (je aktuálnější, protože jsme jej schvalovali již v současném složení zastupitelstva) a poslední zápis ze zastupitelstva nechám zveřejnit (byl jsem ověřovatel a podepisoval jsem ho tuším minulý týden ve středu). To, že nevisí jsem nevěděl, ale opět to nechám prověřit.

  Úřad mi to pravděpodobně nepošle hned, což se mi poslední dobou stává pravidelně, jakmile však budu něco mít, napíšu to sem do komentáře.

  Se srdečným pozdravem, R.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Pro mě je zcela nepochopitelé, jak málo mých spoluobčanů se zajímá o problematiku, kterou jsem naznačil ve svém článku „Chybička se vloudila“. Jak málo mých spoluobčanů sleduje a hodnotí počínání těch, které si zvolili do zastupitelstva. Jak málo mých spoluobčanů sleduje hospodárnost při utrácení peněz z obecní pokladny. A tak dále.
  Mám z toho dojem, že většina mých spoluobčanů netuší, jaké budou důsledky jejich nezodpovědného počinání.
  Určitě výrazně poškodí kvalitu a bohatost jejich životů, a to nenavrátnou ztrátou všech hodnot, které vznikaly po dlouhá staletí následkem soužití lidí v těsném sousedství v obcích.Tzv. samospráva se stane pro příští generace nepochopitelnou a nadbytečnou instituci.
  Ale je to vaše svobodná volba.

 3. Radomír Orkáč říká:

  Zápis z jednání zastupitelstva již visí na webu obce:
  https://www.ostrava-hrabova.cz/files/dokumenty/zapis-z-3.-zasedani-zmob-ze-dne-25.2.2019.pdf

  Jednací řád prozatím zveřejněn nebyl.

 4. Stanislav Holiš říká:

  Taky jsem si chtěl přečíst zápis, konktkrétně pasáž ohledně schvalování dotací a s tím související vystupy občanů, že tam je limit do 10 dnů ke zveřejnění jsem bohužel netušil.

[email protected] [email protected]