Výměna značení ulic a významných míst

Před pěti dny jsem požádal paní Královou z našeho úřadu, jestli by mi mohla nastínit “plány” na výměnu značení ulic a významných míst. Přestože mi odpověděla hned, nedostal jsem se k tomu dříve…, až dnes. Do doby zveřejnění tohoto textu (čili za tak krátkou dobu!) došlo již k některým změnám, např. proběhla výměna značení ulice U Kotelny (4ks) a ulice U Pumpy.

Výměna značení ulice U Pumpy, 15.3. 2019

Úřad počítá s kompletní obměnou hnědých ukazatelů ulic někdy ve třetím a čtvrtém kvartále letošního roku. Paní Králová již loni nechala vyhradit v rozpočtu (§  2212, 5171) pro letošní rok celkem 90 tisíc korun na výměnu všech hnědých ukazatelů.

Nedobrý stav hnědých ukazatelů

Jelikož se nejedná o jednoduchý úkol, na který je v tuto chvíli paní Králová sama, bude na to potřebovat delší čas, protože musí obejít všechny ukazatele a specifikovat zda je jednostranný či oboustranný, zdali se ukazatel nachází na samostatném sloupku nebo na sloupu veřejného osvětlení a nakonec ještě musí udělat kompletní fotodokumentaci, která bude sloužit jako podklad pro zadání výběrového řízení.

Nedobrý stav hnědých ukazatelů

Co se týká výměny značení ulic, které nejsou napsány v souladu s pravidly pro psaní názvů ulic, tak ty se řeší operativně. Například značení ulice U Kotelny (současné je “U kotelny”) bude předáno pracovníkům VPP a bude provedena výměna v co možná nejkratším termínu.

Pokud byste v Hrabové ještě narazili na nesprávně napsané názvy ulic, tak napište na podatelnu úřadu [email protected]

O ukazateli na “městký úřad” již víme;-)

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]