Rybářská tradice Hrabové

Často se setkávám s nostalgickými povzdechy nad tím, že v současné Hrabové již nejsou žádné rybníky jako památka po bývalé „rybníkářské vsi“  (viz příkladně str. 14 posledního čísla Hrabovských listů).

Při čtení těchto a podobných komentářů mě vždy napadne, že nám nic nebrání tyto tradice obnovit.

Pochopitelně s ohledem na podmínky 21. století. Tedy ne rybářství  jako prostředek obživy, ale jako vzpomínku na  způsob života našich předků.

Pokračovateli rybářské  tradice jsou do značné  míry současní sportovní rybáři, organizovaní v Českém rybářském svazu. Mimo vlastní rybolov se starají i o svěřené rybářské revíry , o tamní přírodu a o propagaci rybářství.

Nejsem si jist, zdali  ti, kteří roní „krokodýlí slzy“ nad zánikem rybářství v Hrabové ví, že nádrže Pilík  4,5, nemají ze středověkým rybnikářstvím nic společného. Vznikly totiž poměrně nedávno jako technologická zařízení uhelného prádla Dolu Paskov. Skutečnosti, že  kvalita vody vyhovuje i rybám,  využil rybářský spolek v Paskově a byly zde zřízeny dva rybářské revíry Českého rybářského svazu.   Péče o  ně byla svěřena místní organizaci  v Paskově. Protože v Hrabové (přes často připomínanou rybářskou tradici) tato organizace neexistuje.

Jaké jsou povinnosti „správce“ rybářského revíru“ ? Především ve spolupráci s vlastníkem nádrží  pečovat nejenom o zde žijící rybí populaci, ale i o pořádek a dodržování platné legislativy ze strany návštěvníků, což je někdy velmi náročné.

Rybářská organizace v  Paskově má dlouholetou tradici. Její „mateřskou základnou“ jsou tři chovné rybníky nedaleko paskovského  hřbitova a zde nedávno vybudovaná rybářská chata. Hlavními revíry je Kuboň 1, Kuboň 2, Ostravice a Olešná. Pilík nejsou paskovskými rybáři příliš navštěvované.

V současné době má paskovská organizace cca  200 dospělých členů a kroužek mladých rybářů, kde je  asi 30 místních dětí. Předsedou je pan Janša, jednatelem starosta Paskova pan Baďura. Každoročně se pořádají rybářské závody a společně s myslivci hojně navštěvovaný rybářský ples. V rybářském areálu je i chovné zařízení pro rozmnožování ryb. Jedná se o velmi prestižní společenskou organizaci Paskova.

Takže závěrem: Doporučuji všem, kteří mají potřebu se zmiňovat o obnově rybářské tradice v Hrabové, aby současně navrhli konkrétní kroky k založení vlastní rybářské organizace. Bez té jsou tato přání pouhými populistickými proklamacemi.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]