Zabezpečení jezu a spádového stupně na Ostravici v Hrabové

Nedávno jsem zaslal státnímu podniku Povodí Odry email s několika dotazy, které se týkaly bezpečnosti našeho jezu na řece Ostravici pod železným mostem mezi Hrabovou a Vratimovem.

Jez řeky Ostravice v povodňovém stavu

Především jsem se ptal na to, v jakém stavu jez je, jestli se smí/nesmí u něj koupat, a o co by mohl/měl MOb Hrabová usilovat (měl by něco zafinancovat?), aby se eliminovala „častá“ úmrtí/utonutí.

Dobrý den, pane Orkáč, 

v průběhu letošního roku ve spolupráci s HZS provedeme zabezpečení jezu a spádového stupně na Ostravici v Hrabové, a to jednak osazením kotevních bodů a umístěním varovných cedulí společně se záchranným házecím prostředkem po obou stranách vodního toku. 

S pozdravem,

Bc. Šárka Vlčková
vedoucí kanceláře generálního ředitele a tisková mluvčí
Povodí Odry, státní podnik

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]