Pátrání po jednacím řádu zastupitelstva

Děda Vláďa na svém blogu dnes napsal článek, kde se zcela oprávněně opírá do správců webu obce, protože i přes opakované stížnosti v posledních dnech na webu nevisí jednací řád zastupitelstva. Nejprve zveřejním text z blogu a za něj napíšu mou omluvu a vysvětlení.

O  významu tohoto dokumentu jsem se již zmínil ve svých nedávných článcích. Na  zastupitelstvu dne 17. 12. 2018  byla o „Jednacím řádu“  krátká zmínka a po doplnění o jeden bod byl  schválen i pro nové funkční období v podstatě ten původní z roku 2015, viz bod usnesení č. 2/19. 

 Snažil jsem se vyhledat nově schválený text „Jednacího řádu“  na webových stránkách Hrabové. Po prozkoumání všech sekcí jsem usoudil, že asi bude v podsekci „Povinně zveřejňované informace“.  V „Seznamu hlavních dokumentů“ jsem si přečetl vzkaz, že „Stránka nebyla nalezena“.

Přemítal jsem pak o následujícím problému: od uvedeného zastupitelstva již uplynuly 3 měsíce, a za tu dlouhou dobu se nenašel nikdo ze zastupitelů, (a také občanů),  který by na tento závažný nedostatek upozornil. Vždyť „Jednací řád zastupitelstva“ je  jedním ze základních dokumentů, který určuje nejenom práva, ale  povinnosti zastupitelů! A nejen zastupitelů, ale i občanů.

Na jedné straně jsou zde různá velkohubá prohlášení o nutnosti „otevřené radnice“, o nutnosti „zpětné vazby“  mezi občany a vedením obce  a na straně druhé neschopnost zveřejnit základní dokument, který o těchto záležitostech pojednává.

Abych byl konkrétní: Ve volebním programu koaliční strany OSTRAVAK + ZMĚNA (Zastupitelé Kopitzová a Houžvička) je napsáno: Podpořme otevřenou komunikaci radnice s občany. Ve volebním programu koaliční strany HRABOVANÉ – Sdružení nezávislých kandidátů (zastupitelé Skalský, Orkáč, Slíva) je napsáno: Maximální informovanost občanů a transparentnost vedení obce

Nejvýznamnější součást koalice (ODS)se zastupiteli Trávníčkem, Dolejškou, Rundtem, Ospalíkovou, Strnišťovou se tomuto tématu  ve svém volebním programu vůbec nevěnovala. Těžko říci, jestli záměrně nebo nedopatřením.

Závěrem:  Popsaný případ svědčí o tom, „že je něco shnilého ve státě dánském“. Možná, že nezveřejnění Jednacího řádu vzniklo opomenutím toho, kdo za webové stránky zodpovídá. To však bylo možno napravit během několika dnů. Ale několikaměsíční nečinnost je na pováženou.

Vladimír Slavík

Přestože za úřední obsah na webu zodpovídá tajemník obce, zde to tak jednoznačně úřední obsah asi není. Nejprve se tedy všem omlouvám(e), ale osobně se snažím v maximální možné míře věnovat v těchto dnech rodině a tajemník toto mé přání pouze respektoval (nerušil mě s problémem, děkuji mu za to). Jak jsem naznačoval, v posledních dnech se tedy o celý web stará tajemník sám. K této věci mi dnes ráno, po přečtení článku, sám od sebe napsal:

Dobrý den,

Pan Slavík si opětovně stěžuje v Hrabovských novinách, že nikde není zveřejněn Jednací řád ZMOb.

Já jsem ho před časem do rubriky Zastupitelstvo (Dokumenty) zavěsil. Mně se i nyní jako správci objevuje, ale opravdu na skutečném webu jej občan nenajde. Nevíte proč?

Ing. Jan Socha
tajemník

Na obranu pana tajemníka musím ještě uvést, že v administraci webu vidím, že dokument skutečně zveřejnil, ale pouze nedokázal zajistit viditelnost tohoto dokumentu pro veřejnost: https://www.ostrava-hrabova.cz/files/dokumenty/jednaci-rad-zastupitelstva-17.12.2018-s-ucinnosti-od-1.1.2019.doc

Dokument si tedy prostřednictvím výše uvedeného odkazu může každý stáhnout a já během několika dní (do konce března) zajistím zviditelnění dokumentu. Stala se chyba, ještě jednou se omlouvám(e) a děkujeme za pochopení.

6 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Když si na webových stránkách Hrabovové prohlížím podsekci „Zastupitelstvo“, tak tam najdu usnesení, zápisy a informaci o  finančním a kontrolním výboru. Rubriku „Dokumenty“ s Jednacím řádem zastupitelstva jsem tam nenašel.

  I zde musím zdůraznit, co mě na té záležitosti nejvíce štve. Že tyto a podobné problémy nikomu nevadí. Ani zastupitelům ani občanům.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Jak jsem psal…

  https://www.ostrava-hrabova.cz/files/dokumenty/jednaci-rad-zastupitelstva-17.12.2018-s-ucinnosti-od-1.1.2019.doc

  Dokument si tedy prostřednictvím výše uvedeného odkazu může každý stáhnout a já během několika dní (do konce března) zajistím zviditelnění dokumentu. Stala se chyba, ještě jednou se omlouvám(e) a děkujeme za pochopení.

 3. Vladimír Slavík říká:

  Na zastupitelstvu 17. 12. 2018 byla domluvena změna textu článku 15, odst. 4, písm.g. V Jednacím řádu, platném od 1. 1, 2019 však tato úprava není provedena. Jak si to mám vysvětlit?

 4. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo,

  tohle je dotaz na tajemníka, přeposlal jsem mu ho, ale není vhodné posílat dotazy na úředníky prostřednictvím komunitního webu.

  Před 10 minutami jsem telefonicky mluvil s programátorem, který nám tvořil web obce a do konce března bude dle našich potřeb přizpůsobena stránka zastupitelstva a rady obce. Čili tak, aby se tam daly zveřejnit ostatní dokumenty, např. jednací řád zastupitelstva.

  S pozdravem, R.

 5. Vladimír Slavík říká:

  Doposud jsem se mylně domníval, že web Hrabova.info sledují i zastupitelé Hrabové včetně radních. To, že se nesplnil bod usnesení zastupitelstva č. 2/19 (úprava textu Jednacího řádu zastupitelstva) by mělo zajímat především kontrolní výbor, starostu a místostarostku.
  Po dnešní informaci, že tento web je pouze komunitní, již se svými komentáři nebudu členy „komunity“ Hrabova.info obtěžovat. Různé technické záležitosti o zveřejňování dokumentů mě vůbec nezajímají, to je starost jiných. Doufám, že jsem se vyjádřil jasně a srozumitelně.

 6. Radomír Orkáč říká:

  Pravděpodobně jsem to nenapsal jednoznačně a dalo se to pochopit různě. Zkusím to ještě jednou. Na komunitním webu (v tomto případě hrabova.info) nebude tajemník za úřad reagovat na dotazy. Je to tak naprosto správně, protože pak by nedělal tajemník nic jiného, než sledoval komunitní a politické weby a sociální sítě.

  Podle mého názoru není správné posuzovat nesplnění usnesení podle toho, co tajemník zveřejnil. Mohl se ukliknout a věřím, že to se každému z nás stane mnohokrát do roka. To, že občané jednací řád nevidí je chyba, za kterou jsem se omluvil, přestože jsem ji nezpůsobil. Je to chyba, která nejde ani za tajemníkem, ten jednací řád zveřejnil před 5 dny (15.3. 2019 v 10:02:01) a nechtěl mě rušit, protože jsem na otcovské dovolené od 11.3. 2019. Pokud si někdo všiml chyby, pak má na to nejprve upozornit zodpovědnou osobu… a pokud něco není na webu a mělo by, určitě by to tajemník poslal mailem, pokud ne, pak by to měl skutečně řešit starosta (nyní v zastoupení místostarostka) a kontrolní výbor.

  Zásadní úpravy jednacího řádu jsou teprve stejně v přípravě, protože chceme, aby byl bod „různé“ hned na začátku a občané mohli předem posílat dotazy, aby dostali pregnantní odpovědi.

  Myslím si, že každý v poslední době zaznamenal, že se do postupu úřadu opírám bez servítek, nicméně zde je v tom tajemník, za kterým „zveřejnění jednacího řádu“ jde, nevinně, respektive budu ho hájit…

[email protected] [email protected]