Plánované přerušení dodávky elektřiny – 28.3. 2019

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst, 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č, 458/2000 Sb., v platném znění.

Dne: 28.3. 2019 od 07:30 hod. do 15:30 hod.
V lokalitě: Ostrava-Hrabová
Na těchto odběrných místech (místní část/ulice) – vše v místech vyvěšení oznamů:

  • Bělidla (764/4, 771/3, 866/2)
  • Jezdiště (1001/15, 118/16, 212/17, 48/13, 622/23, 627/25, 628/21, 891/11, 94/10, 2086/1)
  • Mlynářská (1003/24, 1048/30, 129/29, 157/15, 203/11, 206/39, 247/12, 302/21, 305/32, 316/17, 419/3, 420/10, 50/25, 51/5, 708/7, 723/5a, 73/22, 78/13, 785/35, 80/33, 806/16, 82/31, 949/27, 2139)
  • Na Honech (241/6, 257/8, 268/10, 718/12, 832/16, 928/1)
  • Paskovská (1004/59, 103/58, 140/63, 158/54, 158/54VE, 159/52, 166/48, 179/55, 200/61, 202/81, 223/71, 27/78, 306/87, 315/72, 44/75, 45/69, 45/69A, 46/53, 505/57, 548/39, 64/64, 70/74, 725/48a, 77/70, 93/80, 933/73, 98/47, 871/5)
  • Šídlovecká (451/32, 451/VE, 2164/32)
  • U Kotelny (108/11, 168/15, 233/19, 420/7, 542/20, 649/9, 675/13, 702/21, 729/23, 761/15a, 3062)
  • U Řeky (946)

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní charakter.

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např. umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

S pozdravem
www.cezdistribuce.cz
ČEZ Distribuce, a.s. kontaktní linka: 800 850 860

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]