(FOTO) Den otevřených dveří na ZŠ Paskovská

Základní škola v Ostravě-Hrabové otevřela své dveře pro rodiče se svými dětmi, aby nahlédli do prostor, ve kterých tráví žáci čas výuky a navštěvují mimoškolní aktivity. Veřejnost mohla navštívit třídy a odborné učebny, kde proběhly ukázky učebních pomůcek, výukových programů a vybavení školy.

Dále si učitelé připravili ukázky vyučovacích metod na I. stupni, přírodovědné pokusy v učebně F – Ch a Př, práce s didaktickou a výpočetní technikou, tvůrčí dílnu, matematické, jazykové a jiné úkoly pro děti i dospělé, setkání s pedagogickými pracovníky a žáky školy.

Fotky Ilony a Libora Hromádkových jsou na ZoneraměFlickru:

Den otevřených dveří na ZŠ Paskovská, říjen 2019

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]