Ostrava povolila Hrabové pouze jednu “noční” akci

Městskému obvodu Hrabová byla magistrátem povolena pouze jediná akce, která díky vyhlášce č. 5/2019 dostala výjimku k platné obecně závazné vyhlášky SMO č. 5/2017. V naší obci se tedy oficiálně dočkáme pouze jedné “venkovské” zábavy, která má povolení “rušit” noční klid po 22. hod.

Jedná se „Oslavy 90 let fotbalu“, které se konají v sobotu  29.6. 2019 v areálu TJ SOKOL Hrabová.

Na magistrát šla ode mě přes našeho tajemníka úřadu žádost o povolení následujících akcí, které se mi podařilo na konci loňského roku zmapovat:

  • 22.6. 2019 – Tradiční den s hasiči + závody + zábava – (Sbor dobrovolných hasičů Hrabová)
  • 29.6. 2019 – Oslavy 90 let ČAFK, 90 let fotbalu v Hrabové – (TJ Sokol Hrabová)
  • 3.8. 2019 – Tradiční neckyáda (Sbor dobrovolných hasičů Hrabová) spojená s tradičním tanečním večerem pro starší a pokročilé (Roman Stuchlý)
  • 31.8. 2019 – Gulášfest a Kinematrograf bratří Čadíků (Kulturní komise RMOb Hrabová) a tradiční taneční rozloučení s prázdninami (TJ Sokol Hrabová)

Tento týden jsem se zeptal vedoucího oddělení Odbor vnitřních věcí, které akce nakonec byly povoleny a níže přikládám odpověď:

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že dne 21.3. 2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 5/2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška SMO č. 5/2017, o nočním klidu. Z přílohy této vyhlášky vyplývá, že v městském obvodu Hrabová se vymezuje doba nočního klidu v červnu 2019 ze soboty na neděli v době od 02.00 do 06.00 hodin v rozsahu jedné noci při konání akce „Oslavy 90 let fotbalu“. Výčet všech výjimečných společenských a kulturních akcí, při jejichž konání je doba nočního klidu vymezena dobou kratší obsahuje výše uvedená OZV, zveřejněná na stránkách www.ostrava.cz.

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Viktorin
vedoucí oddělení

Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]