Plánované přerušení dodávky elektřiny – 11.4. 2019

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst, 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č, 458/2000 Sb., v platném znění.

Dne: 11.4. 2019 od 07:30 hod. do 13:30 hod.
Plánovaná odstávka č. 110060643881
V lokalitě: Ostrava-Hrabová
Na těchto odběrných místech (místní část/ulice) – vše v místech vyvěšení oznamů:

  • Božetěchova (124/10, 172/14, 190/8, 191/9, 271/4, 338/13, 371/17, 412/29, 650/16, 665/22, 692/12, 770/18, 842/26, 848/28, 995/19)
  • Domovská (753/29, 768/33, 846/31, 965/18, 985/43, parc.č. 706/5)
  • K Nadjezdu (1002/24, 1005/22, 1016/20, 1018/18, 967/4, 997/2, parc.č. 706/14, parc.č. 706/36)
  • Na Konečné (508/26)
  • Na Potoku (1022/6A, 1030/27, 238/7, 379/18, 380/25, 381/26, 382/22, 383/28, 384/24, 385/19, 388/9, 392/14, 395/13, 401/16, 402/17, 404/15, 406/12, 407/10, 409/23, 415/30, 436/21, 489/6, 503/36, 506/42, 585/8, 629/2, 782/38, 795/11, 797/31, 809/29, 820/4, 930/33, 977/44, parc.č. 1791/2)
  • Na Ščučím (502/29)
  • Nešverova (568/53, 600/54, 602/57, 603/62, 604/60, 612/56, 615/55, 618/51, 633/58, 850/54a)
  • Paskovská (102/136, 115/140, 169/173, 589/130, 59/132, 679/91)
  • Šolcova (194/8, 207/6, 215/3, 230/9, 510/4, 607/5, 610/12, 647/7, 652/11, 663/13, 679/17, 681/23, 684/25, 690/15, 705/14, 705/VE, 715/21, 81/10, 899/19)

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní charakter.

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např. umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

S pozdravem
www.cezdistribuce.cz
ČEZ Distribuce, a.s. kontaktní linka: 800 850 860

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]