Zápisy z komisí se budou i nadále zveřejňovat

Na základě předloženého návrhu tajemníka úřadu Ing. Jana Sochy odsouhlasila Rada městského obvodu Hrabová zveřejňování zápisů z jednání odborných komisí. Zápisy se tak budou i nadále zveřejňovat na oficiálním webu www.ostrava-hrabova.cz při dodržení zásad ochrany osobních údajů dle GDPR.

Pan tajemník tuto záležitos vysvětlil v důvodové zprávě:

V minulosti bylo zvykem zveřejňovat zápisy z jednání odborných komisí RMOb na webu www.ostrava-hrabova.cz. Pokud je jednání RMOb neveřejné a zápis z jednání RMOb není zveřejňován, je neveřejné i jednání odborných komisí RMOb.

Není to však věc v rozporu se zákonem a pokud si RMOb odsouhlasí, že tyto zápisy hodlá zveřejňovat, měla by k tomu přijmout usnesení. Je doporučeno, aby se v zápise z odborných komisí nezveřejňovaly osobní údaje dle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]