Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Na webu naší školky byl dnes opětovně přesunut do popředí dokument, který popisuje platná kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020. Zápis nových dětí na školní rok 2019/2020 se uskuteční ve čtvrtek 2. 5. 2019 v době od 9:00 hod. – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020
dle obecně závazné vyhlášky č. 7/2017 o školském obvodu mateřských škol,
zřízených rozhodnutím zastupitelstev městských obvodů statutárního města Ostravy

Ředitelka Mateřské školy, “Klubíčko“ Ostrava–Hrabová, Příborská 28, příspěvková organizace, Mgr. Alica Strnišťová, vydává kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Předpokládaný volný počet míst pro děti v MŠ na školní rok 2019/2020 je 30.

1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné – děti, které dovrší k 31. 8. 2019 věku 5 let.

  • trvalý pobyt dítěte v městském obvodě Hrabová a ve Statutárním městě Ostrava
  • děti cizinců, pokud doloží místo pobytu

2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2019 věku 4 let.

  • trvalý pobyt dítěte v městském obvodě Hrabová a ve Statutárním městě Ostrava
  • děti cizinců, pokud doloží místo pobytu

3. Děti, které dovrší k 31. 8. 2019 věku 3 let.

  • trvalý pobyt dítěte v městském obvodě Hrabová a ve Statutárním městě Ostrava

4. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.

  • vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jedné MŠ

Skupina dětí dvouletých a dětí mimo školský obvod

  • podle trvalého pobytu
  • děti 5 leté z jiných obcí
  • děti 5 leté cizinci z jiných obcí

V Ostravě – Hrabové, 25. 2. 2019

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]