Nedostatečné nasvětlení kostela

ÚMOb Hrabová v minulosti obdržel několik podnětů, které se týkaly „nedostatečného“ nasvětlení kostela. Veřejné osvětlení na území Ostravy je ve vlastnictví statutárního města Ostravy

Úřad oslovil správce veřejného osvětlení, kterými jsou Ostravské komunikace a obdržel následující stanovisko:

Co se týče hlášenky na špatně umístěný stožár se svítidly pro nasvětlení kostela ul. Jestřábského, tak veřejné osvětlení bylo vybudováno v roce 1994, kdy tam stromy asi ještě nebyly nasazeny a stožár veřejného osvětlení tedy nebyl umístěn špatně. Za tu dobu stromy vyrostly, takže svítidla svítí do stromů a nikoliv na kostel.

Po dohodě s vedením, tato svítidla, která neplní svůj účel, necháme odpojit. Stožáry veřejného osvětlení nelze přemísťovat jen tak  – je to stavba která  musí být vybudována dle platné legislativy. Takže je třeba, aby městský obvod  Hrabová oslovil odbor investic s žádosti, o rekonstrukci stávajícího slavnostního osvětlení kostela.

Zdroj: Materiály z jednání RMOb Hrabová ze dne 13.3. 2019.

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Tož to, že je na to potřeba projekt a povolení, je objev srovnatelný s objevem Ameriky. Vypnutím se sice problém špatného nasvětlení kostela vyřeší, ovšem tak, že nebude nasvětlena ani ta část kostela, na niž paprsky světla ještě dopadají…

[email protected] [email protected]