Bypass u Makra

Rada městského obvodu Hrabová na svém jednání dne 13.3. vzala na vědomí stanovisko investičního odboru MMO ke stavu přípravy realizace bypassu na kruhové křižovatce u Makra.

ÚMOb Hrabová obdržel dne 19.2. 2019 stanovisko paní Veselé:

Žádost o územní rozhodnutí byla podána na stavební úřad v 06/2018. Po konzultaci s Krajským úřadem byla žádost vrácena zpět k doplnění vyjádření, které musí dodat odbor dopravy Krajského úřadu.

Následovně byla projektová dokumentace v 08/2018 odeslána k vyjádření na odbor dopravy Krajského úřadu. Řeší se připojení na komunikaci s Ing. Sochorcovou, která v 01/2019 slíbila, že vyjádření vydá.

Do dnešního dne zhotovitel projektové dokumentace neobdržel slíbené vyjádření. Bude opět urgovat jeho vydání.

Po obdržení vyjádření KÚ bude podána nová žádost o územní rozhodnutí.

Zdroj: Materiály RMOb Hrabová z jednání dne 13.3. 2019

4 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Vůbec jsem netušil, že u Makra je nějaká zátoka, která by se měla míjet…

  • Jan Dvořák říká:

   Zdá se, že první část přísloví „Chytrému napověz“ neplatí a autor zjevně nepochopil, že věc, o které zasvěceně píše, se jmenuje jinak.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Ahoj Honzo,

  opravdu jsem tvůj komentář nepochopil, to je pravda, ale pokud vím, tak přátelé se na chyby/překlepy upozorňují v ústraní, asi chápeš, co tím chci říct.

  Pokud píšeš o „chytrému napověz“, doufám, že tento můj komentář chápeš, více Ti k tomu asi takto nedokážu napsat.

  Překlep v titulku opraven, děkuji za upozornění.

  Měj se fajn, opatruj se.

  • Jan Dvořák říká:

   Jsou daleko podstatnější věci, které se nedělají.

[email protected] [email protected]