„Obytná zóna“ na ul. Na Potoku nebude…

Na základě požadavku občanů na zřízení „obytné zóny“ z ulice Na Potoku, který jsem v minulosti řešil na radě obce, byl úřednicí osloven pan Jiří Břenek. Ten pro MOb Ostrava-Hrabová vypracoval stanovisko na (ne)umístění dopravního značení, viz níže.

Jedná se o slepou vozovku s vjezdem a výjezdem pouze z ul. Paskovské. Z uvedeného je zřejmé, že se nejedná o komunikaci, která je využívána pro průjezd cizími řidiči, ale slouží pouze zdrojové a cílové dopravě.

Neznám důvod požadavku na vyznačení obytné zóny. Předpokládám, že důvodem je požadavek na snížení rychlosti jízdy vozidel.

Podmínky pro navrhování obytných zón jsou uvedeny v TP103 – „Navrhování obytných a pěších zón“. Pokud by došlo k vyznačení uvedeného úseku dzn IZ5a – „Obytná zóna“ bylo by  možné v celé takto vyznačené oblasti parkování  jen na místech označených jako parkoviště (§39, odst. 5) Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. v platném znění.

Vyznačení obytné zóny předpokládá realizaci dalších prvků, které zpomalí průjezd vozidel – např. umístění zpomalovacích prahů nebo směrových retardérů apod. (je nutné respektovat  podmínky jaké stanoví PČR DI).

Realizace uvedeného požadavku nepřinese žádné zlepšení dopravy, ale situaci zkomplikuje, např. nutností vyznačení míst pro stání vozidel. Snížení rychlosti, lze řešit i jiným způsobem.

Zdroj: Materiály pro jednání RMOb Ostrava-Hrabová dne 13.3. 2019

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]