Veřejné osvětlení se na ul. K Pilíkům dle Ostravských komunikací neplánuje

Zaměstnanci úřadu v Hrabové již několikrát urgovali žádost o realizaci veřejného osvětlení z roku 2010 na ul. K Pilíkům, ale prozatím bez úspěchu. Naposledy se úřad připomínal dne 8. ledna 2019, kdy jsme obdrželi i stanovisko správce, jímž je společnost Ostravské komunikace, a.s.

K Pilíkům – je zpracován průzkum proveditelnosti stavby. Další krok musí být zpracování projektu – což zadává odbor investic na magistrátu. V tomto roce zatím není v seznamu. Takže tato akce neztroskotala, ale čeká v dlouhém a stále se rozšiřujícím seznamu požadovaných doplnění, až dojde na řadu. Což může být ještě několik let.

Mnohem rychlejší realizace vybudování nového veřejného osvětlení je, když projekt nechá zpracovat a následně i zrealizuje stavbu městský obvod ze svého rozpočtu. A následně veřejné osvětlení předá do majetku MMO – a tím i do správy OK, a.s.

Požadavky na rozšíření veřejného osvětlení dalších ulic jsou řešeny v období 5 – 10 let. Záleží, kolik peněz dostane na veřejné osvětlení odbor investic MMO – což  není mnoho a finance nestačí ani k rekonstrukcím už stávající soustavy v oblastech, kde už stožáry vlivem stáří padají.

Zdroj: Materiály RMOb Hrabová z jednání dne 13.3. 2019

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]