Stanovisko k možnosti zpevnit povrch levobřežní hráze odlehčovacího kanálu Ščučí

Dne 4.3. 2019 požádal MOb Ostrava-Hrabová o stanovisko Povodí Odry k možnosti zpevnění povrchu levobřežní hráze odlehčovacího kanálu Ščučí na parcele 1443/23 a navazující komunikace na parcele 14443/14 a to na náklady městského obvodu.

Levobřežní hráz odlehčovacího kanálu u statku

Obdržené stanovisko:

Sdělujeme Vám, že vodní dílo „Odlehčovací rameno Ščučí — levobřežní hráz“ bylo vybudováno ze státního rozpočtu s dotací tzv. evropských fondů a byla pro něj stanovena rozhodnutím Ministerstva zemědělství udržitelnost do 31. 12. 2036.

Souběžně s odlehčovacím ramenem je vedena stávající obslužná pravobřežní komunikace zpevněná tak, aby ji mohla využívat i vozidla správce toku. K přejezdu na levý břeh je možno využít stávajícího propustku.

V současnosti je komunikace využita jako cyklotrasa napojená prostřednictvím lávky pravý břeh Ostravice. Z popsaného je zřejmé, že přístup do lokality je zabezpečen po stávajících komunikacích.

S předloženým návrhem nesouhlasíme.

Ing. Tomáš Skokan
vedoucí provozního odboru
Povodí Odry, státní podnik
701 26 Ostrava, Varenská 49

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]