Revize dětských hřišť jsou prováděny v Hrabové dvakrát ročně

Rada městského obvodu Hrabová rozhodla dne 3.4. 2019 o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 28. 11. 2003 na provádění každoročních odborných technických kontrol venkovních dětských hřišť.

Odborné technické kontroly jsou prováděny dvakrát ročně (na jaře a na podzim) na hřištích V. Huga 23, U Kotelny, Bažanova a na kombinovaném hřišti v areálu ZŠ. Cena je stanovena včetně dopravy na 4 104,00 Kč bez DPH za všechna čtyři hřiště.

Na návrh Jiřího Skalského bude Sokolu předán kontakt na revizního technika, aby se „při jedné cestě“ provedla kontrola i nového hřiště v jejich areálu. Náklady na technika však budou hrazeny z rozpočtu TJ SOKOL Hrabová.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]