Plánované přerušení dodávky elektřiny – 29.4. 2019

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst, 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č, 458/2000 Sb., v platném znění.

Dne: 29.4. 2019 od 07:30 hod. do 15:00 hod.
Plánovaná odstávka č. 110060630457
V lokalitě: Ostrava-Hrabová
Na těchto odběrných místech (místní část/ulice) – vše v místech vyvěšení oznamů:

  • Paskovská (110/46, 548/39, 549/41, 550/43, 581/35, 664/31)
  • Příborská (457/33, 458/35, 490/32, 492/26, 493/24, 496/28)
  • Reymontova (495/1, 584/2)
  • Šídlovecká (451/32, 452/30, 452/32)
  • Šrobárova (514/6, 515/4, 516/2, 517/9, 518/7, 519/5, 523/12, 524/10, 525/8, 526/11, 527/13, 529/15, 530/17, 532/20, 533/18, 534/16, 535/14, 539/23, 540/21, 541/19, 545/25, 546/27, 551/28, 552/26, 553/24, 695/22, 814/1)
  • U Kotelny (520/10, 521/8, 522/6, 528/12, 531/14, 542/20, 543/18, 544/16, 547/22)
  • Viktora Huga (453/3, 454/5, 455/9, 456/11, 494/18, 536/21, 537/19, 538/17, 554/29, 555/27, 556/25, 597/7, 623/23a, 624/23b, 625/23c, 655/15, 667/20)

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní charakter.

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např. umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

S pozdravem
www.cezdistribuce.cz
ČEZ Distribuce, a.s. kontaktní linka: 800 850 860

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]