Vyhlášení dvou nálezů věcí

Úřad v Hrabové oznamuje, že mu byla oznámena a předána do úschovy finanční hotovost, jejichž vlastník není znám. Dotazy lze činit v kanceláři č. 14 v budově ÚMOb Hrabová v době úředních hodin nebo na tel. čísle 599 420 102 u Šárky Svobodové ([email protected]), referentky odboru organizačního, sociálního a vnitřních věcí – přestupky.

Druhý nález ohlásili minulý týden farníci, kteří před kostelem sv. Kateřiny nalezli ruční váhu. Více informací poskytne redakce tohoto webu ([email protected]).

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]