Stavební práce na rozšíření školní družiny by měly začít koncem června 2019

Tímto příspěvkem bych chtěl v Hrabové zodpovědět časté dotazy ohledně prodloužení letošních letních prázdnin žáků naší základní školy formou ředitelského volna. Vedení obce předpokládá, že delší prázdniny nebudou;-)

Na radě obce jsme se touto problematikou zabývali a dohodli jsme se i následně s vedením základní školy, že se do zadávacích podmínek stavby přidá požadavek na „nenarušení“ školní výuky. V praxi by se to mělo realizovat tak, že stavební práce mohou začít v polovině června 2019, ale smí být do 30.6. 2019 prováděna pouze taková činnost, která svým charakterem (hluk, prach, atp.) nenaruší výuku a konec školního roku 2018/2019.

Podstatnou informací pro nás občany jsou zcela jistě i odhadované náklady na přestavbu. Ty se podle zpracovaných rozpočtů pohybují někde kolem 12 mil. Kč. Financování bude kryto z rozpočtu našeho městského obvodu.

Stavební práce budou probíhat ve východní části objektu základní školy. Nevyužívaný školní byt bude přestavěn pro potřeby školní družiny a bude propojen novým vnitřním schodištěm se stávajícími prostory družiny, které se nachází v 1. NP. Součástí těchto úprav bude přestavba dívčích a chlapeckých toalet a toalet pro personál. Upraven bude i samostatný vstup do bývalého školního bytu, čímž vznikne nový samostatný vstup do družiny.

Severozápadní pohled na školní družinu

Navrhovaná dispozice umožňuje provozně oddělit školní družinu, provoz školy a provoz školní jídelny. Školní družina je propojená s prostory základní školy, což umožní přesun žáků do družiny bez nutnosti opustit prostory budovy. Rodiče díky této přestavbě budou nově moci přivádět a vyzvedávat své děti do/z družiny přímo, čili bez nutnosti vstupu do prostor školy.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]