Z historie tramvajové dopravy Hrabové

Zanedlouho to bude již rok, co na tři desítky let zrušenou konečnou zastávku Hrabová-Ščučí dorazila historická tramvaj. Na svůj pozemek si ji tehdy nechal přivézt Jan Kohoutek, který jí kompletní rekonstrukcí vdechne nový život.

Vedle křižovatky ulic Domovská a Božetěchova, kde se nachází onen pozemek pana Kohoutka, má shodou náhod své čtvrté zastavení i Naučná stezka hrabovského rodáka, básníka a spisovatele Viléma Závady. Autor stezky Petr Žižka zde na informační tabuli popisuje historii dřevěné tramvaje zvané Komárek, která po Hrabové z těchto míst vozila lidi do školy i práce.

Přesun tramvaje na pozemek pana Kohoutka zachytili manželé Hromádkovi:

Pan Kohoutek již loni vybudoval vedle této informační tabule ještě jeden rám, do kterého byl tento měsíc nově vsazen dřevěný panel. Dnes již tedy konečně kompletní informační tabule popisuje historii tramvajové dopravy v Hrabové. Text i fotografie připravoval pečlivě dlouhé měsíce Kroužek přátel MHD a do konečné podoby vše sestavil Jiří Boháček.

Vlevo je nová cedule, kterou financoval pan Kohoutek

Celý tento “projekt” realizuje a financuje z vlastní kapsy sám pan Kohoutek, který mi skromně a mimo řečí prozradil, že někteří kolemjdoucí ho motivovali k založení transparentního účtu.

Účet vedený u FIO banky má číslo 2901611844/2010 a slouží k zasílání finančních prostředků, které budou použity výhradně na pořízení “materiálu”, potřebného na rekonstrukci historické tramvaje.

Například se jedná o palubky pro opláštění, barvu, penetraci, rámy oken a dveří (zasklení již provede pan Kohoutek sám), plechy na střechu, atd.

Pan Kohoutek děkuje všem, kteří mu přispějí na transparentní účet jakoukoliv částkou.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]