Poděkování starosty hasičů za uvolnění bytu

Jaroslav Mintěl, starosta našeho Sboru dobrovolných hasičů v Ostravě-Hrabové požádal redakci Hrabová.Info o zveřejnění následujícího poděkování za uvolnění bytové jednotky v hasičské zbrojnici.

Rád bych tímto jménem Sboru dobrovolných hasičů v Ostravě-Hrabové poděkoval starostovi obce, radním a členům Zastupitelstva MOb Hrabová za uvolnění bytových prostor v budově hasičské zbrojnice, o které jsme dlouho usilovali. Po uvolnění bytu jsme provedli úpravy v uvedených prostorech (pokládka podlahové krytiny, vybavení místností nábytkem, výpočetní technikou) tak, aby nové prostory sloužily k účelům, které jsme v žádosti o uvolnění bytových prostor uváděli.

V bývalé bytové jednotce vznikla klubovna Mladých hasičů vybavená velkoplošnou DTV, notebookem, odpočinková místnost a kancelář SDH.

Uvedené prostory jsou plně využívány pro potřeby Mladých hasičů a členů sboru. Letošní soustředění MH proběhlo v budově hasičské zbrojnice, zejména v uvolněných prostorech bytové jednotky a nebyly požadovány prostory šaten a tělocvičny ZŠ Paskovská, kde soustředění probíhalo v minulých letech.

Uvolnění bytové jednotky v hasičské zbrojnici přispělo ke zkvalitnění přípravy a výcviku Mladých hasičů a smysluplnému naplňování volného času dětí a mládeže z Hrabové a okolí.

Jaroslav Mintěl
Starosta SDH Hrabová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]