Jak se vyvíjí naše obec? Ptají se Hrabovské listy

Hlavním tématem Hrabovských listů, které právě odcházejí do tiskárny, je debata o tom, zda změny, kterými obec prochází, jsou jen k tomu dobrému nebo mohou znamenat i nějaká negativa. Neztratíme svůj venkovský ráz, za který jsme rádi a o němž s pýchou mluvíme se známými z jiných míst města či regionu?

Nechali jsme, aby sami zastupitelé a lídři politických stran a hnutí přišli se svým pohledem na vývoj Hrabové. Kdo jiný, než právě lidé, kteří po loňských volbách zasedli do zastupitelstva, by měl vědět, kam se hýbá svět a kam se hýbá Hrabová, že?

Je toho ale opět hodně, co přinášíme. Mimo jiné uvidíte, jaké to bylo při vynášení zimy, poznačit si můžete zajímavé akce, které se chystají a kterým věnujeme patřičný prostor. Pokračujeme v pravidelných rubrikách, ať už je to hrabovský Orbis pictus manželů Hromádkových, slavné osobnosti obce, které sepisuje Martin Slepička nebo seriál o tom, jak Hrabová vypadala v přelomovém roce 1989 v podání ostravského archiváře Antonína Barcucha.

Noviny budou ve schránkách příští týden, a to proto, že jsme chtěli zachytit horké aktuality, například zastupitelstvo a návštěvu senátora Nytry v naší obci.

Petr Žižka, šéfredaktor

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]