Articles written by: Petr Žižka

(FOTO) Petr Žižka: Výprava hasičů z Ostravy-Hrabové k dřevěnému kostelu v Gutech

Výprava hasičů z Ostravy-Hrabové se nenechala otrávit dnešním, vskutku podzimním, počasím a vyrazila k dřevěnému kostelu v Gutech. Hrabovou a Guty pojí jedno velké téma, a tím je ztráta a posléze znovuzrození dřevěného kostela. Ten hrabovský shořel v roce 2002 a o dva roky později byla hotova jeho replika.

(FOTO) Petr Žižka: Poznávací výlet za krásami Novojičínska

Skupinka obyvatel ostravského obvodu Hrabová se dnes vydala na vlastivědný výlet na Novojičínsko. Ve Fulneku jsme navštívili Památník Jana Amose Komenského (s novou expozicí), kostel Nejsvětější Trojice (po zdařilé rekonstrukci).

(FOTO) Petr Žižka: Přátelské setkání s dobrovolnými hasiči z Hrabové bylo jako vždy prima

Skvělá nálada byla na neformálním setkání členů Sboru dobrovolných hasičů Hrabová v místní hasičárně. Je prima posedět s tak úžasnými lidmi. Byla sranda, stoly se prohýbaly a pivo (a nejen pivo) teklo proudem.

V kroužku Mladých hasičů zažijí kluci a holky mnoho dobrodružství

Začíná školní rok a s ním i úvahy o tom, jaké kroužky či jiné mimoškolní aktivity pro děti najít. Jednou z možností je přihlásit dítě do hrabovského Sboru dobrovolných hasičů (SDH). Sbor totiž není jen vycvičený tým dospělých hasičů, kteří zasahují v případě požárů, povodní či jiných mimořádných událostech. Hasiči jsou také spolkem, kde se kluci a holky v kroužku Mladých hasičů naučí mnoho užitečného pro další život.

(FOTO) Petr Žižka: Hasiči nejen hasící, ale též poznávající

Mýlil by se ten, kdo by si myslel, že hasiči jsou parta záchranářů, která se schází „jen“ když někde hoří, valí se voda nebo je jakkoliv třeba pomoci. Skutečnost je jiná. Členové hrabovského Sboru dobrovolných hasičů se věnují i dalším aktivitám. Jednou z nich jsou vlastivědné výlety za poznáváním krás regionu.

(FOTO) Petr Žižka: Hasiči a hasičky ve svátečních uniformách

Místní hasiči nechybí ani při oficiálních, slavnostních akcích, které se v Hrabové odehrávají. Takto almanach, který hrabovský sbor dobrovolných hasičů vydal u příležitosti 125 let od svého založení, popsal dvě slavnostní události: 100 let od založení státu a pravidelný pietní akt na místním hřbitově. Příště se dozvíte o „vlastivědných“ výletech hasičů, které hasiči pořádají.

(FOTO) Petr Žižka: Když se hasiči mění v bytosti pekelné

Bývá zvykem, že hasiči jsou všude tam, kde hoří a jsou tam proto, aby nehořelo. Jsou ale i výjimečné situace, kdy patřičně přikládají pod kotlem a starají se, aby pořádně hořelo. Takový okamžik se koná minimálně jednou ročně na pravidelné soutěži ve vaření gulášů. To se místní hřiště TJ Sokol mění v soutěž vařičů guláše. A hasiči nemohou na takovém klání chybět. 

(FOTO) Petr Žižka: Almanach hrabovských hasičů přiblížil i návrat neckyády

V dalším úryvku z almanachu, který vydali hasiči k 125 letům, které v loňském roce oslavili, se vracíme k neckyádám, které se už tradičně staly tradičními akcemi. Takto o nich hasiči napsali ve zmíněném almanachu (článek je ke stažení v PDF):

(FOTO) Petr Žižka: Čtení na pokračování z hasičského almanachu

Minule jsme díky úryvkům z letošního almanachu hrabovských hasičů připomněli velkou slávu, která se uskutečnila u příležitosti 120 let jejich založení. Na oslavy zavzpomínal na dalších stránkách zmíněné brožury i tehdejší starosta hasičů, František Koutný. Takto jeho vyprávění hasičský almanach zaznamenal (článek je ke stažení v PDF):

(FOTO) Petr Žižka: Byl to ten slavný den, kdy obcí velký průvod šel

Úvodním textem almanachu, který vydali hrabovští hasiči u příležitosti 125 let své existence je vzpomínka na událost, kterou mají mnozí Hrabované ještě v paměti, tedy velkolepé oslavy 120 let. Takto se na oslavy vzpomíná v almanachu (článek je ke stažení v PDF):

[email protected] [email protected]