Hrabovské listy v soutěži O nejlepší obecní zpravodaj

Úřad v Hrabové před několika málo dny přihlásil Hrabovské listy do celostátní soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj roku 2018“. Tento náš dvouměsíčník je v nákladu 1800 ks distribuován zdarma do každé rodiny v Hrabové a také do institucí, jako základní škola, mateřská škola, knihovny, dům seniorů atd.

Do soutěže byla poslána dvě čísla, a to září/říjen 2018 (vydané 5.9. 2018) a číslo listopad/prosinec 2018 (vydané 7.11. 2018).

Silnou stránkou našeho zpravodaje je, že pravidelně dává prostor k vyjádření k nejzávažnějším otázkám a problémům veřejné správy v našem území všem seriózním a slušným názorům, včetně opozičních, což nebývalo zvykem a rozhodně není v jiných zpravodajích obvyklé.

V žádosti tajemník úřadu a starosta společně dále uvádějí, že „v dalších číslech zveřejňujeme názory zastupitelů a představitelů volebních stran na palčivá aktuální témata. Doufáme, že se Hrabovské listy v silné konkurenci neztratí“.

Petru Žižkovi (šéfredaktorovi) a Milanu Slívovi (editorovi) děkujeme za to, co pro nás a Hrabovské listy dosud již udělali a ještě udělají. Především díky Vám jsou Hrabovské listy v dalekém okolí jedničkou!

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]