Plánuje se úprava zeleně ve vnitrobloku na Šídlovci

Rada města Ostravy rozhodla dne 23. 4. 2019 o poskytnutí účelového neinvestičního transferu městskému obvodu Hrabová na realizaci projektu „Obnova zeleně Šídlovec, Ostrava-Hrabová – I. etapa“, ve výši 1 541 000 Kč. Poskytnutý transfer je o 290 906 korun vyšší než je smlouva o dílo na realizaci I. etapy Obnovy zeleně Šídlovec.

Podle informací, které pro MOb Ostrava-Hrabová zjistila Svatava Králová, můžeme požádat o rozšíření žádosti na realizaci úpravy zeleně, a to konkrétně o realizaci úpravy zeleně ve vnitrobloku s tím, že na tuto realizaci budeme požadovat ponechání ušetřených finančních prostředků. Toto je Magistrátem města Ostravy předběžně přislíbeno, je však potřeba urychleně zajistit rozhodnutí o kácení stromů a keřů dle již v minulosti zpracované projektové dokumentace Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou a podání žádosti na rozšířeni projektu „Obnova zeleně – vnitroblok“ MMO OŽP.

Rada MOb Ostrava-Hrabová proto v pondělí 20.5. 2019 souhlasila s kácením stromů na pozemku parc. č. 823/1 a s podáním žádosti o povolení kacení předmětných dřevin dle projektové dokumentace „Obnova zeleně Šídlovec“.

V rámci projektu je v prostoru vnitrobloku navrženo ke kácení cca 19 ks dřevin (stomů a keřů)  a ke zmlazení 5 ks keřového porostu. Tato činnost bude provedena až na základě vydaného právoplatného rozhodnutí o kácení a dřevin a uložení náhradní výsadby. Nově bude vysázeno 6 ks listnatých stromů a jeden jehličnan.

3 Komentáře

 1. Šárka Tomisová říká:

  Dobrý večer, není možno dát na net bližší informace?

  Třeba link na navrhovaný projekt.

  19 kusů dřevin je přece jenom dost a zmínka pouze na hrabova. info.
  Nebylo by vhodné o tom s občany zmíněné lokality třeba promluvit?

  Rada 20.5. odsouhlasila kácení…. ale my tady žijeme Radku a nic o tom nevíme… neměl se nás třeba někdo zeptat nebo nás alespoň informovat před rozhodnutím rady?

  To už tady jednou bylo…

  cituji…. Toto je Magistrátem města Ostravy předběžně přislíbeno, je však potřeba urychleně zajistit rozhodnutí o kácení stromů a keřů dle již v minulosti zpracované projektové dokumentace Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou a podání žádosti na rozšířeni projektu „Obnova zeleně – vnitroblok“ MMO OŽP.

  Vědí o tom občané vnitrobloku ?!?
  Ptal se je někdo na jejich názor?
  Mělo to dostatečnou publicitu?

 2. Radomír Orkáč říká:

  Dobrý den, paní Šárko.

  Jedná se o akci plánovanou měsíce dopředu – Obnova zeleně na Šídlovci. Stromy ve vnitrobloku k pokácení, ale i všechny ostatní na Šídlovci musí projít odborník, pak je projde druhý odborník, pak je projde pracovní skupina přes zeleň, kde jsou mimochodem i Janky, které by nedovolily pokácet cokoliv, co není nutné a nakonec úřednice připraví materiál Radě obce.

  To co příjde pokácet je označeno za nebezpečné a musí s tím souhlasit odborníci, jinak by se to nesmělo udělat. Po celém tom kolečku to teprve jde na radu a ta o tom rozhodne.

  Abychom Hrabové ušetřili několik stovek tisíc korun, na návrh paní Králové z úřadu jsme na kácení a následnou výsadbu ve vnitrobloku použili dotační peníze a bylo to třeba udělat co nejdříve.

  Nejde o žádné rozhodnutí… udělejme něco za zády občanů, dokonce je tento příspěvek zveřejněn sotva tři dny od rozhodnutí.

  Více informací já nemám, ale kdokoliv může kontaktovat místostarostku nebo paní Královou, které o tom ví více.

  Nikdo nic netají a názor obyvatel vnitrobloku zde bohužel nehraje roli – stromy by byly dle posudku dendrologů stejně pokáceny a o tom se nediskutuje, protože by nás mohli také v případě neštěstí zavřít.

  Mějte se moc fajn a opatrujte se.

 3. Jan Dvořák říká:

  Takže revitalizace je eufemismus pro další kácení stromů. Ocenit lze jen upřímné přiznání, že pro Hrabovany názor občanů na revitalizaci nehraje roli.

[email protected] [email protected]