Hrabová: Oprava kříže z roku 1792

Spolek Zelená Hrabová, z.s. řeší a sleduje převážně zeleň na území Ostravy-Hrabové. Naším velkým zájmem jsou však i kulturní památky a kulturní dědictví. Proto jsme se tentokrát zaměřili na kříže a kapličky na území Hrabové.

Zpočátku jsme chtěli usilovat o vybudování nového kříže, který by sloužil lidem při uctění nejrůznějších památek a událostí. Rozhodli jsme se však, že se nejprve zaměříme na již stávající sakrální stavby na území Hrabové. Zjistili jsme, že v naší obci stojí soukromá výklenková kaple Panny Marie z roku 1880. Díky tomu, že kaple stojí na soukromém pozemku, nemáme kompetence případně usilovat o její opravu a zpřístupnění lidem. Dále se v naší obci nalézá kříž z roku 1792, stojící v blízkosti dřevěného kostela sv. Kateřiny. Kříž stojí za pomníkem mistra Jana Husa.

Kříž z roku 1792

Kříž z roku 1792

V publikaci Historie obce Hrabová jsme se dočetli, že kříž byl zhotovený panem Janem Gloserem z Valašského Meziříčí. Kříž pak postavil lokální kaplan pan Jan Juřica v již zmíněném roce 1792. Není znám přesný důvod postavení kříže, předpokládá se však, že kříž nejspíše souvisel s tehdejší epidemií neštovic, která v té době drancovala převážně mladší děti.

Ať už tomu bylo jakkoli, rozhodli jsme se, že by bylo pěkné kříž zrestaurovat a zvelebit i díky tomu, že v současné době vykazuje známky stáří. Vrchní vrstva již značně odpadává, socha Krista je omšelá a nevýrazná. Ani okolí zmíněného kříže nepůsobí udržované, nízké kosodřeviny jsou dosti zarostlé. K samotnému kříži na případné položení svící se nedá ani dostat.

V době našich myšlenek jsme objevili vypsaný dotační titul Statutárním městem Ostrava pod názvem Program na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019. Odbor útvaru hlavního architekta a stavebního řádu zpracovává příjem žádostí, poskytnutí/neposkytnutí dotací posuzuje Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická.

Oslovili jsme restaurátora pana MgA. Tomáše Skalíka, se kterým jsme se u kříže setkali a pan Skalík vypracoval rozpočet možné opravy kříže. Tento rozpočet jsme předali na ÚMOb Hrabová. K žádosti je samozřejmě potřeba dodat spoustu povinných příloh a dokumentů. Proto jsme neváhali a navázali kontakt s panem tajemníkem a vedoucí odboru stavebního správního, aby naše myšlenka opravy kříže mohla započíst.

Dotaci je možné poskytnout pouze majiteli dané stavby. Zjistili jsme, že parcela je ve vlastnictví MO Hrabová. Kříž, stojící na této parcele bez evidenčního čísla, již svého konkrétního majitele nemá. V dotačním programu je i na toto pamatováno („není-li nemovitá kulturní památka předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží se vlastnické právo k pozemku, jehož je součástí“). I přesto se rada MO Hrabová rozhodla i na doporučení paní vedoucí odboru stavebně správního jít cestou jistoty a kříž po potřebných administrativních a úřednických úkonech pojmout za vlastní. V současné době je pravděpodobně „ničí“ (není se čemu divit, vždyť kříže v minulosti často vznikaly bez uvedení majitele, častokrát pod nějakou pohnutkou či symbolem). Teprve po prohlášení kříže za obecní bude možná jeho oprava.

Dotační titul je časově omezený, příjem žádostí je do 10.6.2019. Předpokládáme, že tento rok k opravě kříže bohužel opravdu nedojde. Dotační titul by měl být však vypsán i v roce 2020. Uděláme maximum, aby byl kříž opraven a aby byl majetkem obce Hrabová.

Zelená Hrabová, z.s.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]