Plánované uzavření stávajícího úseku ulice Mostní (22.6. – 23.6. 2019)

Úřad v Ostravě-Hrabové obdržel dne 15.5. 2019 žádost, ve které společnost STRABAG a.s. žádá o vydání souhlasu s objízdnou trasou z důvodu práce na opravě živičného povrchu ulice stávající části ulice Mostní (úsek od Paskovké ulice po ulici Frýdecká).

Rada obce s předloženým návrhem vedení objíždné trasy souhlasila a práce tak budou probíhat o víkendu 22.6. – 23.6. v době od 8.00 do 13.00 hod. V případě nepříznivých klimatických podmínek, budou práce provedeny následující víkend.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]