Plánované přerušení dodávky elektřiny – 20.6. 2019

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst, 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č, 458/2000 Sb., v platném znění.

Dne: 20.6. 2019 od 07:00 hod. do 15:00 hod.
Plánovaná odstávka č. 110060654881
V lokalitě: Ostrava-Hrabová
Na těchto odběrných místech (místní část/ulice) – vše v místech vyvěšení oznamů:

  • Joštova (142/3)
  • Krašická (121/23, 130/2, 141/5, 201/12, 225/10, 26/4, 275/21, 340/20, 350/11, 351/9, 367/24, 426/27, 659/6, 728/29, 743/26, 844/28, 868/14, 88/3)
  • Mezipolí (parc. č. 1116/1, parc.č. 1116/6)
  • Mostní (123/3, 437/22, 447/8, 587/24, 653/5)
  • Paskovská (134/186, 195/213, 28/209, 76/207, 813/188)

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní charakter.

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např. umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

S pozdravem
www.cezdistribuce.cz
ČEZ Distribuce, a.s. kontaktní linka: 800 850 860

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]