Připomínka uzavírky Mostní ulice – 22.-23.6. 2019

Tímto oznamujeme již předem avízovanou uzavírku ulice Mostní, v úseku od okružní křižovatky s ul. Paskovskou po křižovatku s ulicí Vratimovskou.

Po dobu uzavírky bude proveden spojovací postřik a bude probíhat  pokládka nových živičných vrstev komunikace.

Termín uzavírky sobota 22.6. 2019 od 5:00 hodin – neděle 23.6. 2019 do 20:00 hodin.

Z důvodu bezpečnosti a vyloučení možnosti poškození vozidel, Vás žádáme o respektování dočasného dopravního značení.

STRABAG a.s.
dopravní stavitelství
odštěpný závod Morava
Dir. TE, Oblast Sever (EC)
Polanecká 827
721 08 Ostrava – Svinov, CZ

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]