Obnova zeleně Šídlovec: Zápis z druhého kontrolního dne

Celé problematice obnovy zeleně na Šídlovci se věnuje pracovní skupina přes zeleň, ve které jsou obyvatelé Šídlovce, ale také členky spolku Zelená Hrabová, z.s. (Jana Batelková, Bc. Jana Václavíková, Iva Lyčková), které mě upozornily na vznikající nedorozumění mezi úřadem, zhotovitelem a projektantkou.

Byl jsem tímto spolkem požádán, zda se s tím nedá něco dělat, aby se již tyto chyby nestávaly do budoucna, protože se jedná zcela o neprofesionální jednání.

Paní Ing. Magda Cigánková Fialová vypracovala pro náš MOb Ostrava-Hrabová zápis z druhého kontrolního dne projektu „Obnova zeleně Šídlovec, Ostrava-Hrabová – I. ETAPA“.  Zveřejněním tohoto zápisu bych se chtěl veřejně paní Cigánkové zastat, protože to náš MOb Ostrava-Hrabová dosud neudělal.

Čtenáře upozorňuji, že tento článek píšu jako občan Hrabové a nejedná se o názor, který by přišel z RMOb Ostrava-Hrabová. K zápisu jsem se dostal tak, že jsem si ho vyžádal u paní Cigánkové.

S tímto zastáním přicházím pozdě, protože jsem se o celé záležitosti dozvěděl až po oznámení o ukončení výkonu autorského dozoru, které dne 29.5. 2019 doručila Ing. Magda Cigánková Fialová na podatelnu městského obvodu Hrabová. Projekt však i nadále pokračuje, pro výkon technického dozoru byl osloven Ing. Bc. Pavel Dostál, který po paní Ing. Cigánkové vše převezme.

Jsem přesvědčen o tom, že se mělo říct zhotoviteli panu Marešovi, že o vzniklých problémech nebudeme diskutovat a musí vše okamžitě napravit – NESTALO SE TAK! Přišli jsme o uznávaného odborníka a čekáme až co řekne pan Ing. Dostál.

Zápis z druhého kontrolního dne

Datum a čas: 23.5. 2019 od 8:00 hodin
Místo jednání: Šídlovec střed
Účel: 2. kontrolní den

V rámci dnešního kontrolního dne (dále KD) proběhla kontrola provedených prací. V rámci realizace již proběhla veškerá výsadba vzrostlých stromů včetně kotvení. Na 1. KD byl technický dozor přítomen vyhloubeným výsadbovým jámám a dovozu stromů do ulice Obchodní – Amelanchier arborea ‚Robin Hill‘. Zde byla provedena kontrola výsadbového materiálu včetně balů a kmenů.

Výsadbové jámy byly kopány strojově. Zástupce zhotovitele pan Vican deklaroval dodatečnou úpravu jámy. Neodpovídá technologii v dokumentaci. Následně probíhaly na lokalitě další práce. Tyto nebyly oznámeny technickému dozoru investora (TDI), z toho důvodu nedošlo ke kontrole balů, kmenů a materiálu při výsadbě.

Kontrola stromů následně proběhla samostatně dozorem 20.5. a na dnešním kontrolním dni byly konstatovány technickým dozorem stavebníka (TDS).

Kontrola výsadbového materiálu:

Celkově velikostně sazenice odpovídají, ale někde je snížená vitalita a poškození kmene — vztahuje se výhradně na rod Prunus. Požadavek na sazenice I. jakost dle normy ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin.

  • Magnolia soulangeana 2ks – jedna suchá, druhá proschlá — k výměně
  • Magnolia stelata 3ks – v pořádku
  • Prunus ‚Accolade‘ 7ks – 5ks vykazuje větší nezacelené rány na části viditelných kmenů, drobné dutinky — k výměně
  • Amelanchier arborea ‚Robin Hill‘ – 29ks sazenice byly v rámci výsadby povadlé, kmeny a větvení v pořádku, následně byl proveden povýsadbový řez, v současné době obnovují olistění
  • Prunus sargentii ‚Rancho‘ 5ks — jedna sazenice má zlomenou větev, ostatní vykazují problémy s ránami na kmeni — výměn
  • Acer platanoides ‚Emerald Queen‘ — nebyl ještě kontrolován

V rámci výsadeb zůstal ležet výkopek na travnaté ploše — 23.5. před kontrolním dnem proběhl úklid. V některých výsadbových jámách není požadovaná vrstva mulče v nosnosti 7 cm dle rozpočtu položky č. 13. Kotvení není provedeno u rodu Magnolia a solitérních keřů Amelanchier laevis’Ballerina‘.

Zápis vypracovala 23.5.2019, Ing. Magda Cigánková Fialová

Dokumenty:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]