Plánované přerušení dodávky elektřiny – 31.7. 2019

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst, 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č, 458/2000 Sb., v platném znění.

31.07. 2019 (07:30 – 15:00) – plánovaná odstávka č. 110060632512

  • Krmelínská (1049/61a , 146/62 , 147/60 , 148/58 , 149/56 , 193/52 , 204/54 , 219/57 , 336/61 , 573/50 , 760/53 , 831/44b , 908/48 , 943/55C , 947/55g , 948/55a , 955/55f , parc.č. 124/122)
  • Prodloužená (parc.č. 806/22)

31.07.2019 (08:30 – 12:30) – plánovaná odstávka č. 110060659278

  • Hradeckého (279/6 , 284/10 , 286/9 , 287/12 , 289/2 , 290/11 , 291/5 , 309/1 , 968/2A)
  • Krmelínská (145/5 , 151/42 , 177/41 , 182/3 , 220/6 , 222/39 , 226/16 , 237/31 , 239/14 , 329/258 , 337/15 , 370/23 , 422/21 , 433/18 , 606/25 , 666/16a , 722/19 , 732/17 , 736 , 736/7 , 748/9 , 751/17a , 756/46 , 762/12 , 773/10 , 774/37 , 778/27 , 786/1 , 788/27a , 799/16b , 845/44a , 851/15b , 852/15c , 854/29 , 884/17b , 927/41a , 944/44c , 964/39a , parc.č. 190/43)
  • Místecká (126/256 , 329/258 , 755/280)
  • Na Rozích (349/19 , 393/17 , 394/15 , 438/16 , 55/7 , 745/2 , 781/4)
  • Paskovská (557/23)
  • Pod Břehy (301/10 , 325/12)
  • Výjezdní (274/20 , 277/18 , 292/24 , 300/12 , 353/14)

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní charakter.

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např. umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

S pozdravem
www.cezdistribuce.cz
ČEZ Distribuce, a.s. kontaktní linka: 800 850 860

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]