Oprava oplocení multifunkčního hřiště V. Huga

Rada městského obvodu Hrabová rozhodla na svém jednání dne 17.7. 2019 zaslat písemnou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení opravy oplocení multifunkčního hřiště V. Huga  a rozhodla o jmenování pracovní skupiny pro otevírání obálek veřejné zakázky (I. Trávníček, Ing. Skalský, Ing. Socha, náhradníci V. Kopitzová, Ing. Orkáč, Ing. Faicová).

Z důvodu vandalismu je potřeba realizovat výměnu ochranných sítí hřiště výměnou za kovové rámy s výztuhami ve výšce od 1 – 2 m po celém obvodu hřiště.

Schéma opravy oplocení hřiště

Schéma opravy oplocení hřiště

Záměrem městského obvodu Hrabová je na základě vydaných Protokolů z odborné technické kontroly realizovat opravu opakující se závady záchytných sítí po obvodu multifunkčního hřiště na ul. V. Huga. Sítě jsou na mnoha místech poškozeny – roztrhané. Oprava bude provedena záměnou sítí za kovové 2D rámy s výztuhami ve výšce od 1 do 2 m po celém obvodu hřiště dle slepého rozpočtu a schématu návrhu řešení opravy, který je přílohou výzvy o podání cenové nabídky.

 

Jeden komentář

  1. Jaroslav Janeček říká:

    Dobrý den.Přidejte k tomu ještě úpravu(odhlučnění) basketbalových odrazových desek.

[email protected] [email protected]