Úpravy obrub záhonů v parku na ul. Příborská

Rada městského obvodu Hrabová odsouhlasila na svém jednání, které se konalo dne 17.7. 2019, provedení úprav obrub záhonů v parku na ul. Příborská v rámci projektu „Obnova zeleně Šídlovec I. etapa“ dle předloženého návrhu.

Dle stanoviska technického dozoru investora Ing. Bc. Dostála z kontrolního dne, který se konal dne 8. 7. 2019, nelze realizovat trvalkové záhony dle projektové dokumentace a to z toho důvodu, že nelze provést snížení terénu o 25 cm. Tímto by došlo k poškození dřevin dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jejich odumření nebo narušení stability. Při hloubení může dojít k porušení stability ochranné zídky.

Bylo navrženo řešení, a to provedení instalace plastového obrubníku v přímé linii o min. výšce 10 cm a navážky substrátu. Tímto opatřením bude eliminováno poškození vzrostlých dřevin, dojde k ucelení záhonů odstraněním zálivů pro lavičky, tyto budou následně přemístěny na chodník, který je v dostatečné šířce.

Lavičky budou vráceny, a to buď původní nebo až se dílo bude blížit ke konci a nabude správného tvaru, budeme se na jednání rady obce bavit o tom, jestli dílo povýšíme a umístíme do parku nové lavičky vč. odpadkových košů.

Obrubníky budou instalovány na severní, jižní a západní straně parku o celkové délce cca 169 m a náklady na dodávku a montáž jsou vyčísleny na 38 018,20 Kč vč. DPH.


Kontrolní den 8. 7. 2019 v 10:00 hod.
Přítomni: Ing. Bc. Pavel Dostál, Králová, Jan Mareš
Zápis provedl: Ing. Bc. Pavel Dostál

Provedena kontrola zamulčování výsadeb: mulč doplněna nad 7 cm u výsadeb: 5 ks magnolií, 1 ks javoru v parku Příborská, 29 ks Amalanchier ulice obchodní, javor výsadba + kvalita materiálu odpovídá normě.

Park Příborská – trvalkový záhon, zjištěno: 1. místně prorůstání kořenů vzrostlých dřevin, proto nelze dle projektu celkové snížení terénu o 25 cm, čímž by došlo k poškození dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a jejich odumření nebo narušení celkové stability, 2. při hloubení (dojde) může dojít k narušení stability opěrné zídky a možnému rozpadu.

Návrh: Místo navržené skrývky a odkopání zeminy provést instalaci plastového obrubníku v přímé linii o minimální výšce 10 cm a navážky substrátu, čímž bude eliminováno poškození vzrostlých dřevin a opěrné zídky. Do doby rozhodnutí Rady městského obvodu nebudou tyto práce prováděny.

Zdroj: Materiály RMOb Ostrava-Hrabová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]