Návrh opatření proti volnému pohybu psů v myslivecké honitbě

Na posledním jednání rady obce (17.7. 2019) jsme se zabývali níže uvedeným dopisem občanů (myslivců), kteří navrhují opatření ke snížení škodám na zvěři. Návrhy jsme vzali prozatím jen vědomí a uložili jsme vedoucí odboru stavebně správního, aby návrh projednala s vlastníkem dotčených pozemků.

Volný pohyb psů v honitbě Hrabová způsobuje během roku velké škody na zvěři a proto je nutné tento problém v co nejkratší době vyřešit. Také je nutné zabezpečit ochranu osob (děti a dospělí), kteří se v honitbě Hrabová volně pohybují, proti napadení těmito psi (z vlastních zkušenosti). Majitelé psů si vůbec neuvědomují, že oni a jejich miláčci se pohybují po cizích pozemcích, na které ze zákona nemají bez povolení majitelů přístup.

Navrhovaná opatření

 • Volný pohyb psů povolit na vymezeném území označeném mapě, která je přílohou tohoto opatření.
 • Na ostatních honebních pozemcích je pohyb psů povolen na vodítku a jen po polních cestách.
 • Místa, kde je volný pohyb psů zakázán, opatřit cedulí „zákaz volného pohybu psů“.
 • Pozemek volného pohybu psů označit cedulí „volný pohyb psů“.
 • U vratimovského mostu dát na polní cestu, která vede směrem Frýdek-Místek značku zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům.
 • Pokud by se našly volné finanční zdroje v rozpočtu městského obvodu Hrabová, nechat vybudovat závoru, která zamezí vjezdu osobních aut do honitby.
 • S výše uvedenými zákazy je nutné seznámit občany Hrabové a to pomocí:
  • internetu,
  • vývěskou na úřední tabuli,
  • formou článku v novinách.
 • Opatření proti volnému pohybu psů v honitbě Hrabová znovu projednat na městském úřadě v Ostravě a vyžadovat po něm následná opatření:
  • schválení vyhlášky o volném pohybu psů v katastru Hrabová,
  • vyhlášku uvést do věstníku,
  • určit výši postihu za porušení vyhlášky,
  • kontrolu opatření bude provádět městská policie, myslivecká stráž, hospodář mysliveckého sdružení.

Roční škody na zvěři

Škody se dají jen ztěžka vyčíslit, ale volně pohybující se pes způsobuje:

 • úhyn srnčí zvěře,
 • ničení hnízd pernaté zvěře,
 • úhyn mladých zajíců,
 • úhyn dospělé drobné zvěře.

Červeně je vyznačen návrh zákazu volného pohybu psů

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]