Informace k Mostní: Závlaha vysazených dřevin a migrace zvěře

Po zveřejnění článku se stanovením termínu otevření prodloužené Mostní se v komentářích (na Facebooku a Hrabová.Info) od občanů objevily zajímavé postřehy. Zeptal jsem se na alespoň na dva z nich našeho úřadu, který je přeposlal Správa silnic Moravskoslezského kraje a obratem přišla zpět odpověď. Našemu panu tajemníkovi a paní Svatavě Králové tímto děkuji za spolupráci!

Jak je to prosím se závlahou nově vysazených dřevin podél prodloužené Mostní, zajišťuje to někdo?

Závlahu vysazených dřevin, keřů a popínavých rostlin vč. trávního porostu probíhá stále v režií stavby do doby slavnostního předání stavby a jejího uvedení do provozu k termínu 22.8. 2019. Závlaha a ošetřování rostlin je prováděno odbornou zahradní společnosti, která se na tyto práce specializuje a která prováděla i samotnou výsadbu. Po uvedení do provozu bude údržba prováděna již ze strany objednatele a správce této stavby.

Alena Březinová: Další nevyřešenou záležitostí je zvěř, která byla celá léta zvyklá se zdejší přírodou volně pohybovat. Osobně jsem včera byla svědkem jak zmatená srna pobíhá po Prodloužené Mostní, až se dostala do pasti mezi svodidla a průhlednou protihlukovou bariéru. Kolik srn, zajíců a další zvěře bude muset skončit pod koly přijíždějících vozidel než se udělají opatření, která už tam měla dávno být? Jenže, když „vrchnost“ nezajímají místní občané, tak proč by se měli zabývat „nějakou zvěří“.

V současné době slouží pro migraci zvěře několik koridorů v podobě vystavěných mostních objektů, což byla i jedna z podmínek v době povolovacích řízení této stavby ze strany Odboru životního prostředí.

Život zvěře jako takový není ze strany objednatele a správce této stavby lhostejný a proto po jejím uvedení do provozu bude probíhat monitorování migrace zvěře a na základě těchto vyhodnocení budou provedena další opatření v podobě pachových ohradníku, nebo oplocení, která by měla zabránit vstupu zvěře do prostoru komunikace.

Zdroj: Odpověď úřadu zaslal Ing. Michal Jahn, investiční technik střediska ze Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]