Zastupitelé odsouhlasili finanční příspěvek na renovaci historické tramvaje

Na začátku července podpořili zastupitelé městského obvodu Hrabová pana Jana Kohoutka schválením neinvestiční účelové dotace ve výši 50.000 Kč na „renovaci historické tramvaje pro obohacení naučné stezky Viléma Závady“. Přestože se může zdát, že se jedná o velký obnos peněz, v celkových nákladech na rekonstrukci nejde o nijak závratnou částku.

Jelikož se jedná o účelovou dotaci, musí pan Kohoutek celou částku vyúčtovat, navíc mu budou peníze poslány na transparentní účet, takže mohou občané transakce dokonce online sledovat;-)

Fotky tramvaje (i s panem Janem Kohoutkem) ze dne 26.6. 2019 jsou na Flickru:

Finanční příspěvek na renovaci historické tramvaje, červenec 2019

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku

Žádám o možnost finančního příspěvku na renovaci historické tramvaje, na mém pozemku. Jednalo by se o nekomerční prostor, který vytvářím pro obohaceni naučné stezky Viléma Závady. Bude sloužit jako technická památka, zpřístupněná také veřejnosti, za účelem návštěvy dobové expozice.

Děkuji, Jan Kohoutek

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]