Poznáváte okrskáře, kteří působí u nás v Hrabové?

Ostrava je rozdělena na přibližně 200 okrsků v rámci čtyř oblastí. Do oblasti Moravská Ostrava a Přívoz spadají také Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Lhotka a Hošťálkovice. Pod oblast Slezská Ostrava lze zahrnout také Michálkovice, Radvanice a Bartovice. Nejvíce městských obvodů, devět, spadá pod oblast Martinovská – jedná se Porubu, Martinov, Svinov, Třebovice, Plesnou, Krásné Pole, Pustkovec, Polanku nad Odrou a Novou Ves. Naopak Vítkovice, Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá a Proskovice náleží do oblasti Ostrava – Jih.

Toto rozčlenění umožnilo strážníkům, kteří pomáhají obyvatelům řešit jejich každodenní starosti a strasti týkající se občanského soužití, veřejného pořádku či dopravních komplikací, zaměřit se na individuální problematiky v jednotlivých ulicích. Snahou Městské policie Ostrava je, aby každý občan města znal „svého strážníka“ a s důvěrou se na něj obracel. Strážník-okrskář své pracovní povinnosti vykonává převážně ve svěřené lokalitě, čímž maximálně prohlubuje své znalosti o problematice „svého“ okrsku. Po osobních rozhovorech s obyvateli řeší problémy v úzké spolupráci se zaměstnanci městského obvodu, školských či zdravotnických zařízení, s představiteli firem a právnickými osobami a v neposlední řadě také s Policií České republiky.

Kromě samotných strážníků-okrskářů jsou v jednotlivých oblastech zřízeny také kontaktní místa pro občany, kde se občané mohou obracet na přítomné strážníky se svými dotazy, náměty a žádostmi týkajícími se veřejného pořádku, prevence kriminality a upevňování pořádku a bezpečí ve městě. Kontaktní místa pro občany jsou v jednotlivých městských částech rozmístěny tak, aby měli občané možnost vznést podněty na strážníky i ve vzdálenějších lokalitách bez potřeby většího cestování. Více na stránkách městské policie.

Poznáváte okrskáře, kteří působí u nás v Hrabové?

Přestože níže uvedení okrskáři působí v Hrabové, mají sídlo na ul. Kaminského 636/12 v Ostravě – Nové Bělé. Kontaktní telefon na ně je 950 734 156. Stránka, kde si můžete vyhledat kteréhokoliv okrskáře dle městského obvodu a ulice se nachází zde: http://mpostrava.cz/okrskari?view=okrskari&mf=1

Hrabová

Okrsek D47 je ohraničen ulicemi Místecká, Prodloužená, Podnikatelská a K Zyfu. Jedná se o okrsek tvořený průmyslovou zónou v Ostravě-Hrabové. Jsou zde umístěny dvě nákupní centra (Makro a Tesco). V celém okrsku se nenachází žádné objekty rodinné, nebo bytové zástavby. V blízkosti supermarketu Tesco je častým jevem konzumace alkoholu na veřejnosti. Zdržují se zde rovněž osoby bez přístřeší. Vzhledem k velkému počtu motorových vozidel zajíždějících do zóny jsou často řešeny dopravní přestupky.
Okrskář: Roman Šalati, 5748
Roman Šalati, 5748

Roman Šalati, 5748

Okrsek D48 je ohraničen ulicemi Šídlovecká, V. Huga, Paskovská, Krmelínská, Oráčova. Jedná se o okrsek tvořený bytovou zástavbou, zástavbou rodinných domů, Dětským domovem, dvěma mateřskými školami, restauracemi Zvonírna a Stodola, náměstím Šídlovec, lékárnou. V okrsku se nachází autosalóny, Mazda,Ford, Kia, Toyota, Hiundai, Subaru, stanice STK a benzínová čerpací stanice Benzina. Nachází se zde velkoprodej stavebního materiálu Platforma, prodej autodílů All Star, stylový nábytek Phase a velkprodej posilovacích strojů a sportovních potřeb Insportline stores s.r.o. Náměstí Šídlovec je spojeno s problematikou místní mládeže, která se zde schází, konzumuje alkohol na veřejnosti, znečišťuje veřejné prostranství a ruší noční klid. Několikrát zde již došlo i k pospréjování objektů.
Michal Kacíř, 5634

Michal Kacíř, 5634

Okrsek D49 je ohraničen ulicemi Šídlovecká, tokem řeky Ostravice, areálem Tajga, ul. Jezdiště, Paskovská a V. Huga. Jedná se o okrsek, který je tvořen bytovou zástavbou i výstavbou rodinných domů.Nachází se zde domov s pečovatelskou službou, prodejna potravin Budoucnost, ordinace zubního lékaře, dva objekty garáží( jedna řadová a jedna patrová zástavba ), knihovna, cukrárna. Část okrsku je tvořena objektem Tajga, ve kterém se nachází soukromé firmy. Vzhledem k velkému počtu garáží v okrsku bývá častým problémem jejich vykrádání.
Martin Píša, 5865

Martin Píša, 5865

Okrsek D50 je ohraničen ulicemi Paskovská, areál Tajga, tok řeky Ostravice, ul. Na Farském, Jestřábského, Místecká. Jedná se o okrsek, který je celý tvořený zástavbou rodinných domů. Nachází se zde ZŠ Paskovská, zahradnictví Parkservis, ÚMOb Ostrava-Hrabová, areál Tajga, ve kterém sídlí soukromé firmy a hřbitov. Prioritou v okrsku jsou hlavně v ranních hodinách dozory u přechodu pro chodce před ZŠ. Bylo zaznaménáno i několik případů vykradení rodinných domů. Občasným jevem bývá jízda motorových vozidel po ul. Domovská, která je označena jako stezka pro chodce a cyklisty, zcizování pietních přednětů z hrobů. Vyskytuje se zde i zakládání černých skládek v lesním porostu pod ul. Místeckou. Častým problémem bývá i volný pohyb psů.
Okrskář: Libor Habernal, 4116
Libor Habernal, 4116

Libor Habernal, 4116

Okrsek D51 je ohraničen ulicemi Jestřábského, Na Farském, tokem řeky Ostravice, ul. Na Potoku, Božetěchova, Místecká. Okrsek je tvořen zástavbou rodinných domů. Nachází se zde dřevěný kostelík Sv. Kateřiny, prodejna potravin Hruška, restaurace Ščučí, moštárna ÚMOb Ostrava-Hrabová a zahrádkářská kolonie. Problematika zde souvisí s občasným vykrádáním zahradních chatek a krádežemi kovového materiálu všeho druhu. Častým jevem je i zakládání černých skládek v lesovém porostu.
Tomáš Velan, 4004

Tomáš Velan, 4004

Okrsek D52 je ohraničen ulicemi Místecká, Božetěchova, Na Potoku, tokem řeky Ostravice, ul. Šlejharova, Poplužní. Jedná se o okrsek, který je tvořen zástavbou rodinných domů. Nachází se zde zahrádkářské kolonie, restaurace Na Vyhlídce ( pizzerie Chachar ), sportovní areál TJ sokol Hrabová, výrobce betonových prefabrikátů Best Beta. Byly zde vybudovány tři opravny motorových vozidel. V okolí restaurace dochází k narušování veřejného pořádku, zejména rušením nočního klidu a znečišťováním veřejného prostranství. Dochází zde občas k vykrádání zahradních chatek. Byly zde zaznamenány případy krádeží kovového materiálu všeho druhu.
Zbyněk Mynář, 5744

Zbyněk Mynář, 5744

Okrsek D53 je ohraničen ulicí Místecká, Poplužní, Šlejharova, tokem řeky Ostravice, ul. K Pilíkům. Jedná se o okrsek, který je tvořen zástavbou rodinných domů. Nachází se zde statek, sběrna surovin a jízdárna Lička, útulek pro koně, rybníky Pilíky, zahrádkářská kolonie, domov s pečovatelskou službou. Byly zde zaznamenány případy krádeží kovových okapů z rodinných domů a dalšího kovového materiálu všeho druhu. Jsou zde rovněž zakládány černé skládky.
Okrskář: Rostislav Toman, 5690
Rostislav Toman, 5690

Rostislav Toman, 5690

Zdroj: Tisková zpráva MPO a mpostrava.cz

4 Komentáře

 1. Radek říká:

  Já si běžné s jedním z našich strážníků mávám, zdravím z auta, ale podle těchto fotek ho nepoznám. 😀

 2. Jiří říká:

  Dobré odpoledne vespolek.
  Jak čtu, tak čtu několikrát, ale nemůžu najít okrskáře pro ulici Šolcova. Tato ulice snad patří na území Hrabové nebo již nikoliv?

 3. Radomír Orkáč říká:

  Dobrý den, děkuji za dotaz. Ony zde nejsou všechny ulice vyjmenované… . Ulice Šolcova patří do okrsku D51, čili Tomáš Velan, 4004. V textu jsem uvedl následující, kde si to můžete pro každou ulici vyhledat: “Stránka, kde si můžete vyhledat kteréhokoliv okrskáře dle městského obvodu a ulice se nachází zde: http://mpostrava.cz/okrskari?view=okrskari&mf=1” S pozdravem, R.O.

 4. Jiří říká:

  Děkuji za vyčerpávající odpověď a přeji příjemný večer.

[email protected] [email protected]