Výměna sklepních oken a související práce na Šrobárové 22

Nájemci nebytových prostor i sklepních kójí si opakovaně stěžovali na špatnou funkci oken ve sklepech. Jedná se o staré kovové okna, která nedovírají a nelze tak řádně větrat.

Bytový technik nechal zpracovat cenovou nabídku na výměnu 14 ks oken a 10 ks větracích mřížek, které slouží jako jediná ventilace v některých místnostech, opakovaně se nasazovaly uvolněné a upadlé mřížky.

Z materiálů předloženém na jednání rady obce bylo patrné, že při poptávce byla vyžadovaná drátoskla z vnější strany, mikroventilace, mřížky plechové, komaxit s nátěrem. Součástí cenové nabídky jsou i zednické práce, oprava ostění, likvidace odpadu apod.

Osloveni byli, v souladu se zadávacím řádem dva dodavatelé, kteří podali tuto cenovou nabídku:

  • Anton Kadela, Ostrava-Jih, Hrabůvka, Dr. Martínka 1161/61, za cenu 79.295,- Kč bez DPH,
  • PTGE OVA s.r.o., Šenov, Volenská 1680 za cenu 88.840,- Kč bez DPH.

Rada MOb Hrabová odložila tento materiál a požadovala oslovit i jiné, blíže neurčené, dodavatele.

Byly osloveny firmy Fenbau, ta poptávku nereagovala a fa THERM, ta podala cenovou nabídku ve výši 89.763,00 Kč bez DPH. Stále tedy platila cenová nabídka p. Antona Kadely jako nejnižší. Obě dříve oslovené firmy ponechaly svou cenovou nabídku v platnosti do konce roku 2019.

Rada městského obvodu Hrabová nakonec rozhodla o vystavení objednávky na výměnu sklepních oken a související práce v domě Šrobárova 22 mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Hrabová a dodavatelem: Anton Kadela, Ostrava-Jih, Hrabůvka, Dr. Martínka 1161/61, za cenu 79.295,- Kč bez DPH.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]