Dopravní peklo v Hrabové skončí

Ostrava – Kamiony ignorující zákaz vjezdu, auta nedodržující rychlost a kolony osobních i nákladních aut. Tak to téměř denně vypadá na křižovatce ulic Mostní a Paskovské v Ostravě-Hrabové [1]. Tak zní úvod v článku Moravskoslezského deníku z 19.7. 2012.

Celý článek je stále k dispozici na https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/120719-hrabova-doprava.html a tisková mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská tehdy pro něj uvedla, že výstavba bude zahájena v roce 2013 a skončí o rok později. Stavba se bude otevírat zítra 22.8. 2019.

Jelikož celou stavbu považuji za obrovskou chybu (doufám, že mi to právo nikdo neupře) – veřejně se vzdávám účasti na slavnostním otevření, na které jsem obdržel od kraje pozvánku a nabízím ji Janu Dvořákovi. Honza by u otevření, jako největší propagátor stavby, rozhodně neměl chybět. Honzo, stačí abys mi zájem o účast potvrdil a já změnu na kraj klidně i zítra ráno nahlásím. Rozhodl jsem se v té době dělat něco užitečnějšího.


Pod odkazovaným článkem z roku 2012 se tehdy objevil i tento komentář Vladimíra Machálka z Hrabové, který si dovolím celý zde překopírovat… . Připomíná mi to boj s drtičkou, bytovými domy, zápachem ze zóny, atd., ale vždy taháme za kratší konec.

Nejdříve se představím: jmenuji se Vladimír Machálek, je mi 65 let, jsem technik se slušnou praxí, bydlím v Hrabové a situaci s řešením dopravy v Hrabové sleduji od počátku, tj. od roku 1992. Pokud bude mít někdo zájem, mohu ukázat více než 200 stran dokumentů, které dokládají to, co dále stručně uvedu.

Když se v roce 1992 aktualizoval územní plán, jezdilo přes Hrabovou něco málo přes 3000 aut za den, což nebylo málo. Dnes jezdí přes Hrabovou více než 10 000 aut za den a není důvod si myslet, že počet neporoste.

V době rozhodování (1992-1994) byly k dispozici dvě varianty. První varianta byla v trase tzv. Jižní tangenty, která byla a stále je v územním plánu a která vede územím dnes již bývalé haldy VÍTKOVIC až k paskovským mostům. Stačí mít minimální představivost, aby si člověk představil přínos této varianty: odvedení dopravy z celé Hrabové navždy , podpora celistvosti obce a umožnění jejího rozvoje.

Zejména jde však o to, že bylo možno výrazně zlepšit životní prostředí pro všechny obyvatele Hrabové. Tato komunikace by byla vzdálena od nejbližšího domu více než 200 metrů a bylo možno ji obklopit pásy zeleně v šířce nejméně 50 metrů po celé její délce. Rada Hrabové se tehdy postavila proti tomuto řešení a prosadila druhou variantu – Prodlouženou Mostní.

V době, kdy všechny obce a města usilují o odvedení dopravy mimo zástavbu, kdy negativní dopady dopravy na ekologii a zejména na zdraví lidí jsou jasně prokázány, to bylo rozhodnutí nepochopitelné a dodnes se jedná zřejmě o jediný případ v republice, kdy se samosprávný orgán postaví proti obchvatu a požaduje zřízení nové komunikace napříč obydleným územím.

Proto vznikla v roce 1995 petice asi 80 lidí z území zasaženého uvažovanou stavbou, která požadovala realizaci obchvatu (Jižní tangenty). Obdobná petice vznikla i v roce 2010, kterou podepsalo 176 lidí. Ani to však nestačilo a orgány města Ostravy potvrdily stanovisko představitelů Hrabové.

Celá doba přípravy akce je poznamenána řadou pochybných kroků některých orgánů.

 • První je, že rada Hrabové za celých 18 let nebyla schopna na opakované dotazy sdělit racionální důvody svého rozhodnutí. Naopak omezovala diskusi k tomuto stěžejnímu problému Hrabové ať už ukončením možnosti vyjádřit názor na stránkách městského obvodu, zákazem publikovat odlišný názor v Hrabovských listech atp.
 • Druhý je nereálnost odhadu vývoje počtu vozidel. Skutečný nárůst počtu vozidel v letech 1995-2009 byl cca 9% ročně, EIA a další dokumentace stavby předpokládají nárůst dopravy po realizaci Prodloužené Mostní pouze cca 0,3% ročně.
 • Třetí je skutečnost, že při veřejném projednávání záměru v Hrabové v roce nebyl pořízen záznam a připomínky proti Prodloužené Mostní zůstaly nezodpovězeny a nezdokumentovány.
 • Čtvrtý je způsob hodnocení vlivu automobilů na hygienické poměry okolo nově budované komunikace. Závěr, že 11 000 automobilů za 24 hodin nezhorší podstatně hygienické poměry okolo této komunikace by byl úsměvný, kdyby se nejednalo o zdraví lidí na desítky let dopředu. Je to postup podobný realizaci Rudné přes vilovou čtvrt v Ostravě Zábřehu. Devastace životního prostředí kolem této komunikace je zřejmá snad každému.
 • Pátý je skutečnost, že Krajský úřad nevyhověl v roce 2007 žádosti o projednání EIA a schválil ji bez projednání
 • Šestý je skutečnost, že dokumentace zpracovaná po schválení EIA neobsahuje respektování podmínek, které z EIA byly stanoveny KU v červnu 2007. Přestože je tato skutečnost KÚ známa, nehodlá se podle vyjádření zodpovědného pracovníka touto záležitostí zabývat.
 • A tak bychom mohli ještě chvíli pokračovat. …

Zajímavý je i pohled finanční. Protože jednou se bude muset obchvat postavit (proto je i v územním plánu), je přijaté řešení „Prodloužená Mostní a pak obchvat“ dražší než postavit ihned obchvat v běžné šíři a v budoucnu jej případně rozšířit. A to již nehovořím o tom, že mohla být tato varianta spojena se stavbou protipovodňové hráze (údajně 15 mil. Kč) a s využitím materiálu z likvidace haldy pro stavbu tělesa obchvatu. Ale tyto úspory již byly promarněny.

A tak zbývá otázka z úvodu: proč ??

Zdroj: [1] https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/120719-hrabova-doprava.html

7 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Život mě naučil si vážit demokracie a jejich principů, uplatňovaných i při budování infrastruktury. Prodloužená Mostní je součástí územních plánů, schválených zastupitelstvem města Ostravy. Tedy demokraticky zvoleným ogránem. Navíc tato stavba byla podrobena náročnému procesu EIA. Svého práva připomínek zde využil i Ing. Machálek a někteří další občané Hrabové, ale jejich námitky nebyly akceptovány. Ne svévolností úředníků, ale na základě platné legislativy.
  Respektuji, že každý občan (včetně R.O) má právo zveřejňovat své názory na cokoliv. Ale doporučoval bych více používat zdravý rozum. Komu dnes prospěje zpochybňovat tuto stavbu, která má být zítra předána veřejnosti? Co si pan radní R.O. slibuje od své protestní neúčasti při stříhání pásky? Jeho počínání je mi zcela nepochopitelné.
  Odjakživa jsem měl rezervovaný postoj k různým anarchistům a samozvaným „ochráncům “ všeho možného. Kdo se je o to prosí? Proč to dělají? Často je v pozadí všeho snaha o zviditelnění své osoby. Pochybuji o efektivnosti tohoto počínání.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Jak jsem psal, půjdu dělat něco užitečnějšího a není to vůbec na protest…, na ty je již pozdě, nemyslíte? U této stavby si zaslouží Honza Dvořák být, tak proč mu to nedopřát. Půjdu darovat krev, je to jediný den, kdy se mi to hodí v těchto týdnech. Jelikož nesmí teď darovat krev nikdo, kdo byl v posledním měsíci v  zahraničí (i v Evropě), tak je málo krve. Není to lépe a užitečněji strávený čas, než se jít najíst k rautu? Já myslím, že na tom již nyní nebude nic k nepochopení, dědo Vláďo.

  https://hradec.rozhlas.cz/transfuzni-stanice-po-cele-republice-omezuji-kvuli-viru-zapadonilske-horecky-7981348

 3. Franta Koutný říká:

  Je 2 den po otevření „Prodloužené“. Sedím u snídaně ( bydlím v baráku na Paskovské ulici – kousek od Bělské), je 7:45. Když zaslechnu větší hluk – kouknu do okna – za cca 45 minut projelo 24 kamiónů, Tater atd (vše nad 12 t.)…

 4. Radomír Orkáč říká:

  Pane Františku, není se čemu divit, můžeme bohužel jen doufat, že časem se to změní. Kdo si však změří trasu k AWT (5.5 km přes Místeckou s mýtným vs 2.5 km přes Paskovskou) a přidá k tomu zkušenost ze severní části Paskovské (se zákazem aut nad 12t), tak asi moc od prodloužené Mostní nečeká…. .

  Na minulém jednání rady jsem požádal starostu, ať hned vyjedná dohled policie, jak dopravní, tak i městské…

 5. Franta Koutný říká:

  Radku, zdravím Vás…mi teď ještě napadlo, že kamióny nesmí v So+Ne na dálnici… nechce se mi to teď studovat… možná je to jinak… 🙂

 6. Franta Koutný říká:

  Protože včera (sobota 24.8.) to tady bylo hodně husté (náklaďáky všech typů s hmotností nad 12 tun) – kouknul jsem se , jak to s tím zákazem o víkendu je …….
  Otázka: „Kdy nesmí kamiony na dálnice a silnice?
  neboli „Kdy je průjezd přes Hrabovou možný aniž by bylo nutno jet po prodloužené Mostní, protože např. kamión má cíl v Celní oblasti u Paskova a nemůže tam jinak(přes dálnici) dojet“
  ……
  Po celý rok platí pro tato vozidla zákaz jízdy po dálnicích a silnicích I. třídy v neděli a o svátcích v době od 13:00 do 22:00 hodin.
  O prázdninách platí rozšířené omezení jízd nákladních aut nad 7,5 tuny a nad 3,5 tuny s připojeným přípojným vozidlem.
  Od 1. července do 31. srpna je tento zákaz rozšířen o zákaz v pátek od 17:00 do 21:00 hodin a v sobotu od 07:00 do 13:00 hodin.
  Z tohoto zákazu mají výjimku například vozidla užitá při nezbytné zemědělské sezonní přepravě,
  vozidla provádějící údržbu a opravu komunikací,
  vozidla přepravující živá zvířata nebo zboží podléhající rychlé zkáze a některá další.
  ————

  Možná nemám pravdu…pak mi to prosím někdo objasněte, jak to je…

 7. Radomír Orkáč říká:

  Pane Františku, vysvětlení chystám… bude to v článku o Paskovské, který vysvětlí i onu vidinu spásy, kterou zde napsal Mirek Poláček, že si necháme silnici převést pod MOb a „dáme si tam jakoukoliv značku budeme chtít“. Nechci se však opírát o svůj výklad, nicméně výklad úředníků…

[email protected] [email protected]