Snižování emisí zápachu technologií studené plazmy ve společnosti Brembo Czech s.r.o.

Vloňském roce uspořádala společnost Brembo Czech s.r.o.pro občany Hrabové a Nové Bělé exkurzi do své haly v Ostravě-Hrabové. Celou akci tehdy domluvily Janky Hrabovjanky ze spolku Zelená Hrabová a myslím si, že celá akce byla na informace poměrně přínosná.

Vedení společnosti mi tehdy v říjnu 2018 slíbilo, že připravovanou investici do technologie na eliminaci zápachu mi popíše v tiskové zprávě, ale pak se na celou věc nějak „pozapomnělo“. Problémem bylo možná tehdy především to, že se projekt teprve připravoval a navíc by muselo případnou tiskovou zprávu tehdy schválit vedení z Itálie (napsat v češtině, přeložit do italštiny, zapracovat připomínky, atd.).

V minulém týdnu jsem si v souvislosti s přípravou nového spuštění formuláře pro evidenci zápachu na území Hrabové vzpomněl a napsal jsem si společnosti Brembo Czech s.r.o. o aktuální informace k slibované technologii pro eliminaci zápachu.

Dobrý den pane Orkáči,

v rámci vydání 10. změny Integrovaného povolení pro zařízení „Výroba hliníkových dílů a sestav výrobků pro automobilových průmysl Brembo Czech s.r.o.“ byly nadefinovány termíny pro instalaci zařízení vedoucí ke Snižování emisí zápachu technologií studené plazmy.

Termín realizace záměru instalace studené plazmy je do 11/2019.

Níže pro přehled uvádím termíny jednotlivých částí projektu:

 • 07/2019 – zpracování a připomínky k projektové dokumentaci,
 • 08/2019 – dokončení projektové dokumentace,
 • 09/2019 – dodávky materiálů + přípravné práce,
 • 10/2019 – instalace technologie,
 • 11/2019 – předání technologie.

V případě dalších dotazů dejte vědět.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že pokud je již nyní situace se zápachem lepší (mám to potvrzeno od dvou mých sousedů, kteří dříve zápach přes evidenční formulář velmi často hlásili), po avizované instalaci technologie by snad mohl být zápach linoucí se z haly této společnosti definitivně minulostí. Sám jsem zvědav, protože typický zápach (pálení gumy) jsem v posledních 14 dnech cítil na jihu Hrabové celkem čtyřikrát, nutno však podotknout, že to bylo po mnoha měsících a ve velmi malé intenzitě/síle.

Z veřejných zdrojů se lze dočíst, co si pod větou „Snižování emisí zápachu technologií studené plazmy ve společnosti Brembo Czech s.r.o.“ představit. Jednalo se o zakázku s odhadem/předpokladem za 18 700 000 Kč.

Předmětem zakázky je dodání a montáž technologie studené plazmy pro odstraňování emisí pachových látek a připojení k mediím, energiím, surovinám a řídicímu systému Zadavatele a veškerých s ní souvisejících konstrukcí, staveb, technických zařízení, kontrolních zařízení, rozvodů a služeb, včetně demontáží nefunkčních zařízení a stavebních částí a přeložek technologických sítí a rozvodů.

Součástí zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro provedení instalace technologie, dodání a montáž veškerých pomocných technických zařízení a souvisejících konstrukcí, staveb a příslušenství, jakož i speciálních nástrojů nutných k montáži, provozu a údržbě, poskytnutí všech nezbytných stavebních a montážních prací a dopravy, dozorů a inspekcí a rovněž provedení inženýrských prací či jiných služeb a materiálů nezbytných pro řádné dokončení zakázky. [1]

Zdroj: www.verejna-soutez.cz

 

2 Komentáře

 1. Petr Blanár říká:

  Dobrý den,
  chtěl bych jen doplnit, že celý proces eliminace pachových látek ve společnosti Brembo Czech je rozdělen do tří fází. V první fázi (termín do 30.11. 2019) bude technologie studené plazmy instalována na výduších z centrálních odtahů spalin, které jsou osazeny filtry Cipres a Euroimpianti. Následovat bude druhá fáze (termín realizace záměru je do 31.12. 2020) kdy dojde k uzavření výrobní haly (světlíky a odtahy vzduchotechniky), které zabrání úniku pachových látek uvedenými otvory (tzv. fugitivní emise), spolu s instalací větracího zařízení s rekuperaci včetně dalšího modulu studené plazmy. A závěrem třetí fáze (termín do 31.8. 2021) kdy proběhne instalace zbylých modulů studené plazy na výduších z centrální větve spalin, které jsou osazeny filtry Ecoinstal. Jen tak pro zajímavost v době testování vykazovala účinnost zmiňované technologie eliminaci pachových látek téměř 99 %. Současný stav, kdy je zřejmé zlepšení situace přisuzuji změně v tavícím procesu, kdy bylo úplně zamezeno použití kontaminované vsázky, která byla znečištěna řeznou emulzí, oleji, šponami z třískového obrábění atd.
  Domnívám se, že i po tom, co společnost Brembo dokončí i poslední fázi záměru nebude otázka eliminace pachových látek z průmyslové zóny úplně vyřešena, protože i nadále tady zůstávají další zdroje jakým je např. ITT. Doufejme, že nové společnosti, které v CTP parku Hrabová za nějaký čas zahájí svoji výrobu (Hyundai Steel Czech, HILITE) nás nebudou případným dalším zápachem obtěžovat. Dle informací, které jsou o výrobním programu těchto společností prozatím k dispozici by s největší pravděpodobností neměli.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Dovolím si u této příležitosti následující poznámku. Postup radního R. Orkáče a člena komise VDE Petra Blanára pokládám za příkladný. Mnohé problémy lze vyřešit jednáním. Firmy, působící na území obce nemají zájem činit různá protivenství zdejším občanům. Možná, že stejný postup by byl řešením i v případě firmy ITT, RPS Ostrava (drtírna odpadů) a Silber (odlakovna hliníkových odlitků).

[email protected] [email protected]