Zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu [5b]

V dnešním dalším pokračování popíšu získané informace, které se týkají řešení neúnosné situace na Paskovské ulici – informace o dopravní intenzitě. Nikdo nikdy v novodobé historii Hrabové tyto statistické údaje (z různých zdrojů) nesesbíral a nezveřejnil.

Bez nadsázky se jedná o první souhrnné informace z této oblasti, které byly publikovány, včetně míst a kalendářních dat měření. Dokonce přidávám i komentáře pracovníků klíčových dopravní institucí, ale svůj neodborný komentář si ponechám na příště. Dnes budu tedy pouze uvádět/citovat odborníky z našeho regionu.

Dopravní intenzita na Paskovské ulici

Dnes se budu věnovat dopravní intenzitě na Paskovské ulici. Vedle Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále ŘSD), které mimo jiné i na území našeho města provádí v pětiletých intervalech sčítání dopravy, se o každoroční sčítání dopravy v Ostravě starají především Ostravské komunikace a.s. (dále jen OK).
Na rozdíl od ŘSD, které v letech 2010 a 2016 v Hrabové sčítalo auta POUZE na Mostní ulici u železného mostu poblíž ulice U Řeky (to nic o intenzitě dopravy ve zbytku Hrabové nevypovídá), sčítají OK intenzitu dopravy v Hrabové na více místech. Ale ani OK neměří u nás každý rok, někdy hodnoty pouze přepočítávají.

Informace ke sčítání dopravy v Hrabové od Správy silnic Moravskoslezského kraje:

Možné dostupné výsledky z provedeného sčítání dopravy jsou z roku 2016. Sčítání bylo prováděno v místě v současné době plánované okružní křižovatky (Mostní x Frýdecká), kdy v té době byly výsledky dopravy následující. Součet všech vozidel činil 4 840, z toho těžká nákladní vozidla činila 1750. V místě křižovatky ulic Paskovská x Mostní byly výsledky následující. Součet všech vozidel činil 4 808, z toho těžké nákladní vozidla činila 1 086.

Pozn. Výše uvedené hodnoty Správa silnic Moravskoslezského kraje převzala od ŘSD a poslala je našemu úřadu. Nicméně 1750 náklaďáků vjíždějících do Hrabové po Mostní v roce 2016 je alarmující. Jedná se o 1,2 nákladních aut (=1750/24/60) každou minutu po celý den na Mostní a neznámý počet na Paskovské ulici (zde ŘSD auta nesčítala). Nutno říct, že nemají správnou informaci o celkovém počtu všech vozidel na „Mostní“ (4840 místo 9 677) a ani kde přesně ŘSD měřilo (u ulice U Řeky nikoliv na křižovatce Mostní x Frýdecka). Není se však čemu divit, protože do dnešního dne to nikdo neřešil ani v Hrabové, na tož někde mimo ni…

Informace ke sčítání dopravy v Hrabové od OK:

Především bych chtěl upozornit, že Vámi zjištěná čísla jsou intenzity dopravy za 16 hodin v daném termínu. Protože právě tato hodnota se blíží roční průměrné intenzitě dopravy (RPDI) – myšleno za den (tedy za 24 hodin). Potom ještě poznámka, že každým rokem nesčítáme všechny úseky, ale jen některé. Ostatní se sčítají jednou za několik let – dle plánu. Je to proto, že všechny úseky není možné z praktických důvodů v jednom roce posčítat. Takže se sčítají jen některé a ty ostatní jsou pak přepočteny koeficientem nárůstu, který je získáván právě z profilů sčítaných každým rokem.

Každoročně se sčítá i ul. Mostní na hranici města (tj. mezi ul. Frýdeckou a Vratimovem), ale pro Vaše potřeby (myšleno Hrabovou) samozřejmě není použitelné.
Loňský rok 2018 byl na ul. Paskovské a Mostní silně ovlivněn uzávěrou ul. Rudné na mostě přes Ostravici, který byl v podstatě celý rok zavřený pro směr do Havířova. I letos bylo sčítání ovlivněno uzávěrou Rudné v úseku přes Vítkovice až po Frýdeckou (pro nákladní dopravu).

Informace ke sčítání dopravy v Hrabové od ŘSD:

Těší mě Váš zájem o výsledky CSD. Pokusím se Vám ve zkratce objasnit, jak se vypočítá RPDI na daném sčítacím úseku. Každý sčítací úsek, na kterém sčítáme má své stanoviště sčítače, které pokud možno neměníme. Na tomto stanovišti zjišťujeme průjezd jednotlivých sledovaných kategorií vozidel v předepsané dny a hodiny v roce, kdy probíhá CSD. V zásadě je každý sčítací úsek, podle kategorie komunikace, sčítán nejméně 2 krát v pracovní dny (úterý, středa, čtvrtek) na jaře a na podzim, a to dopoledne (7.-11.hod. = 4 hodiny) a odpoledne (13.-17.hod. = 4 hodiny). Na některých úsecích sčítáme i v neděli (16.-20.hod. = 4 hodiny) a v pátek (14.-18.hod. = 4 hodiny). Pro přepočet na RPDI je vždy vypočítána sada koeficientů podle metodiky CSD.Myslím, že je také dobré vědět, že pokud potřebujete znát aktuální RPDI, lze si ho vypočítat z dat, které si můžete sám nasčítat. Návod na sběr dat i výpočet je v TP189 (technické podmínky schválené ministerstvem dopravy), lze si je objednat v e-shopu vydavatele: www.edip.cz.

Místa sčítání v Hrabové dle OK:
 • Mostní – u budovy Mikra Metal, tj. cca 200 m od křižovatky s ul. Paskovskou.
 • Paskovská, severní část – u školy v Hrabové (tj. mezi ul. Šrobárovou a Viktora Huga).
 • Paskovská, jižní část – na hranici města (tj. mezi ul. K Pilíkům a vjezdem do bývalého dolu Paskov).
Místa sčítání v Hrabové dle ŘSD:
 • Mostní – před mostem přes Ostravici (u ulice U Řeky).
 • Paskovská, severní část – neměřilo se nikde v tomto úseku.
 • Paskovská, jižní část – parkoviště u Green Gas DPB, a.s. v Paskově.

Sčítání dopravy v Hrabové dle Ostravských komunikací
včetně dosud nezveřejněného sčítání dopravy v roce 2019

2019

 • Mostní: 13 375 (23.5. 2019)
 • Paskovská, severní část: 12 976 (21.-23.5. 2019)
 • Paskovská, jižní část: 5 958 (23.5. 2019)

2018

 • Mostní: 12 531 (nesčítáno)
 • Paskovská, severní část: 13 851 (24.-26.4. 2018)
 • Paskovská, jižní část: 6 555 (22.5. 2018)

2017

 • Mostní: 10 805 (nesčítáno)
 • Paskovská, severní část: 10 878 (6.-8.6. 2017)
 • Paskovská, jižní část: 4 335 (16.5. 2017)

2016

 • Mostní: 10 741 (15.9. 2016)
 • Mostní (ŘSD, RPDI všechny dny / pracovní dny): 9 677 / 10 767 (21.4., 7.8., 13.10. 2016)
 • Paskovská, severní část: 10 864 (nesčítáno)
 • Paskovská, jižní část: 4 472 (10.5. 2016)
 • Paskovská, jižní část (ŘSD, všechny dny / pracovní dny): 4 808 / 5 387 (21.4., 22.9. 2016)

2015

 • Mostní: 8 445 (nesčítáno)
 • Paskovská, severní část: 10 641 (nesčítáno)
 • Paskovská, jižní část: 4 477 (23.4. 2015)

2014

 • Mostní: 8 223 (nesčítáno)
 • Paskovská, severní část: 10 361 (13.-15.5. 2014)
 • Paskovská, jižní část: 4 206 (24.4. 2014)

2013

 • Mostní: 8 199 (17.10. 2013)
 • Paskovská, severní část: 10 243 (10.10. 2013)
 • Paskovská, jižní část: 3 430 (6.6. 2013)

2012

 • Mostní: 8 215 (nesčítáno)
 • Paskovská, severní část: 10 655 (nesčítáno)
 • Paskovská, jižní část: 3 810 (29.5. 2012)

2011

 • Mostní: 8 306 (nesčítáno)
 • Paskovská, severní část: 10 773 (13.-15.9. 2011)
 • Paskovská, jižní část: 4 176 (26.5. 2011)

Zdroj intenzity dopravy (naměřená/vypočítaná čísla) dle OK:

 • https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-silnic-mostu-rozvoje-a-organizace-dopravy/informace-o-doprave
 • https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-silnic-mostu-rozvoje-a-organizace-dopravy/informace-o-doprave/kartograf.pdf
 • https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-silnic-mostu-rozvoje-a-organizace-dopravy/informace-o-doprave/OKroenka2017kartogram.pdf
 • https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-silnic-mostu-rozvoje-a-organizace-dopravy/informace-o-doprave/Kartogram2016.pdf
 • https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-silnic-mostu-rozvoje-a-organizace-dopravy/informace-o-doprave/OKroenka2015kartograf.pdf
 • https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-silnic-mostu-rozvoje-a-organizace-dopravy/informace-o-doprave/Kartogram2014.pdf
 • https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-silnic-mostu-rozvoje-a-organizace-dopravy/informace-o-doprave/kartogram2013.pdf
 • https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-silnic-mostu-rozvoje-a-organizace-dopravy/informace-o-doprave/c-users-adamekri-desktop-doc-net-2013-str-2-a-3-uprostaed-kartogram.pdf
 • https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-silnic-mostu-rozvoje-a-organizace-dopravy/informace-o-doprave/c-users-adamekri-desktop-doc-net-2012-kartogram-2011.pdf

Zdroj intenzity dopravy dle ŘSD:

 • http://scitani2016.rsd.cz/pages/intenzitytable/default.aspx?s=7-3842
 • http://scitani2016.rsd.cz/pages/intenzitytable/default.aspx?s=7-4570

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]