Nominace osobností do soutěže senior roku 2019 můžete posílat do konce září

Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 30. září 2019 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádné aktivního (v konkrétní oblasti) člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti.

V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Současně vyhlašujeme kategorii Klub seniorů roku 2019, do které mohou občané nominovat klub, organizaci či sdružení zaměřující se na aktivizaci seniorů, a o němž se domnívají, že je svou činností zajímavý či výjimečný. V případě nominace klubu pro seniory uveďte jeho název, adresu sídla klubu jméno a kontakt na zástupce klubu zdůvodnění nominace a kontakt na předkladatele.

Tipy poslílejte na adresu: Redakce Ostravska radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava nebo na email: [email protected] Na obálku nebo do emailu připište heslo Senior roku 2019 nebo Klub seniorů 2019.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]