Plánované přerušení dodávky elektřiny – 25.9. 2019

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst, 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č, 458/2000 Sb., v platném znění.

25.9. 2019 (07:30 – 16:30) plánovaná odstávka č. 110060632906

 • Bělidla (764/4, 771/3, 866/2)
 • Hradeckého (279/6, 284/10, 286/9, 287/12, 289/2, 290/11, 291/5, 309/1, 968/2A)
 • Jezdiště (VO, 1001/15, 118/16, 212/17, 48/13, 622/23, 627/25, 628/21, 891/11, 94/10, parc.č. 2086/1)
 • Krmelínská (145/5, 151/42, 177/41, 182/3, 220/6, 222/39, 226/16, 237/31, 239/14, 329/258, 337/15, 370/23, 422/21, 433/18, 606/25, 666/16a, 722/19, 732/17, 736, 736/7, 748/9, 751/17a, 756/46, 762/12, 773/10, 774/37, 778/27, 786/1, 788/27a, 799/16b, 827/13, 845/44a, 851/15b, 852/15c, 854/29, 884/17b, 927/41a, 934/4, 944/44c, 964/39a, parc.č. 190/43)
 • Lužná (835/5, 970/14, parc.č. 1899/11, parc.č. 1899/13, parc.č. 1899/14, parc.č. 1899/15)
 • Místecká (126/256, 329/258, 755/280)
 • Mlynářská (1003/24, 1048/30, 129/29, 157/15, 203/11, 206/39, 247/12, 302/21, 305/32, 316/17, 419/3, 50/25, 51/5, 708/7, 723/5a, 73/22, 78/13, 785/35, 80/33, 806/16, 82/31, 949/27, parc.č. 2139)
 • Na Farském (1017/48, 1019/44a, 1020/39, 1024/46, 1027/49, 1033/53, 1034/45, 1037/47, 972/33, parc.č. 1988/8, parc.č. 2008/11, parc.č. 2008/14, parc.č. 2008/6, parc.č. 2008/9)
 • Na Honech (2/14, 241/6, 267/8, 268/10, 718/12, 832/16, 928/1)
 • Na Rozích (349/19, 393/17, 394/15, 438/16, 55/7, 745/2, 781/4)
 • Paskovská (1004/59, 103/58, 140/63, 158/54, 159/52, 166/48, 179/55, 200/61, 202/81, 223/71, 27/78, 306/87, 315/72, 44/75, 45/69, 46/53, 505/57, 548/39, 557/23, 64/64, 70/74, 725/48a, 77/70, 93/80, 933/73, 98/47, parc.č. 871/5)
 • Pod Břehy (301/10, 325/12)
 • Šídlovecká (451/32, 451/VE, parc.č. 2164/32)
 • U Kotelny (108/11, 168/15, 233/19, 420/7, 542/20, 649/9, 675/13, 702/21, 729/23, 761/15a, parc.č. 2166/4, parc.č. 3062)
 • U Řeky 834, 843, 946)
 • Výjezdní (274/20, 277/18, 292/24, 300/12, 353/14)

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní charakter.

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např. umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

S pozdravem
www.cezdistribuce.cz
ČEZ Distribuce, a.s. kontaktní linka: 800 850 860

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]