Na zastupitelstvu města se jednalo i o Hrabové

(Hrabovské noviny) Jedním z mých  „koníčků“ je  i čtení zápisů z jednání zastupitelstva našeho města. Jsou to zajímavé diuskuse,  vystupují tam jak občané  města tak i městší  zastupitelé. Občané kritizují  leccos, hlavně stav životního prostředí, nedostatek parkovacích míst ve městě, některé nákladné investice atd. Dokonce i povinné čipování psů.

Z řad zastupitelů vystupují hlavně ti opoziční se svými kritickými připomínkami, konkrétně  L. Semerák a V. Polák (Ostravak), J. Babka (KSČM), D. Witosz (Piráti) a další. Jejich připomínky směřují vesměs  do oblasti ekonomických aktivit města.

Někdy si pouštím i videozáznam, abych měl bližší představu o jednajících osobách.

Primátor Macura si počíná při řízení zastupitelstva s přehledem a jeho reakce na různé dotazy a připomínky svědčí o tom, že je velmi zkušeným politikem. Někdy dokonce dovede přiznat i různá pochybení v dřívějších  svých názorech, což není u politiků běžné.

Na  zastupitelstvu dne 18.9.2019 byly zmíněny i některé současné problémy Hrabové:

 • Kupodivu k nim neměli připomínky představitelé našeho městského obvodu, ale jiní.
 • Konkrétně občan V. Rudel  hovořil o tom, že se v Ostravě  budují velmi nákladné investice a zapomíná se na opravy cest, chodníků a na další potřebné stavby. Mimo jiné zmínil i  kanalizaci v Hrabové  a pozastavil se nad tím, že její dostavba se posouvá o 4 – 6 let.
 • O kanalizaci  v Hrabové hovořil  i zastupitel L. Semerák (Ostravak).  Měl dotaz na náměstkyni Bajgarovou (ANO), proč se tato již dlouho připravovaná  a finančně krytá stavba odložila, a kdy se počítá s realizací. Odpovědi pro nepřítomnost náměstkyně Bajgarové se nedočkal.
 • Druhá  zmínka o Hrabové padla v souvislosti s materiálem č. ZM – M 8, „Pravidelná informace o stavu projektů v Průmyslové zóně Hrabová“ . Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
 • Třetí zmínka o Hrabové se týkala materiálu č.  ZM – M 50. MOb Hrabová doporučuje prodej městského pozemku, který je v areálu  Restaurace Stodola a je využíván jako parkoviště. Zastupitelstvo města s  tímto odprodejem nesouhlasí, preferuje se trvalý příjem z nájmu tohoto pozemku.

Komentář HN k jednání zastupitelstva města:

Překvapilo mě, že k záležitostem Hrabové nevystoupil nikdo z vedení  naší obce.

U kanalizace by bylo možné zdůraznit skutečnost, že na rozdíl od jiných městských obvodů je náš obvod z hlediska celoměstských investicí dlouhodobě zcela opomíjen. Přitom dostavba kanalizace byla až do poslední chvíle považována občany Hrabové za schválenou.   Dále mě  překvapilo, že  se za  kanalizaci v Hrabové  přimlouval  představitel opozice  Semerák  a ne koaliční zastupitelé ODS  Štěpánek a Nytra.  Jakoby neexistovala spolupráce místní skupiny ODS Hrabová s městskými představiteli této strany. Vždyť ODS v Hrabové tvrale vyhrává místní volby! A za zájmy Hrabové bojují jiní politikové. Tyto paradoxy si neumím  logicky vysvětlit.

U Průmyslové zóny by bylo možné uvést stížnosti obyvatelstva na zápach, který uniká z některých provozoven a jehož příčiny jsou velmi liknavě odstraňovány.

Pokud jde o odprodej  městského pozemku v areálu Restaurace  Stodola, tak v tomto případě by měl  přítomný eventuální  představitel Hrabové mlčky souhlasit se stanoviskem města.Rodinné vazby jsou  zde příliš nápadné.

Snad se někdy dožijeme toho, že na zastupitelstvu města bude  veřejně vystupovat a hájit zájmy našeho obvodu i představitel naší samosprávy nebo některý místní aktivní občan.

Autor: Vladimír Slavík

 

4 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Trefný článek Vladimíra Slavíka… proč za nás vedení MOb Hrabové nebojovalo?

  Igor Trávníček -> Radomír Orkáč

  Nevidím důvod, proč bych ti měl skládat report s kým a s jakým výsledkem se potkávám. Neubírám ti ale v žádném případě pravo poukazovat na mou neschopnost a nebráním se jakékoliv změně. Nakonec, čím dřív, tím líp!

 2. Radomír Orkáč říká:

  Každopádně děkuji Janu Šumberovi, že požádal pana Semeráka, aby se nás s kanalizací zastal. Například Krásné Pole peníze na kanalizaci dostane, ale ještě nemá ani potřebné stavební povolení.

 3. Igor Trávníček říká:

  Na fb jsem na tyto informace reagoval a v krátkosti je shrnu i tady:
  1. Ani Krásné Pole a ani Polanka nedostane na budování kanalizace v příštím roce peníze. To se tady šíří výmysly.
  2. Ve vedení města, na schůzi rady a na poradě vedení kanalizaci v Hrabové obhajoval náměstek Štěpánek i radní a senátor Nytra (oba ODS).
  3. Jak s němi, tak i s dalšími náměstky a radními města a primátorem jsem se setkal a ohl. kanalizace intervenoval.
  4. Vystoupení před kamerami na zastupitelstvu nemá většinou jiný, než mediální efekt. Samozřejmě, pro občana je to jeden z účinných způsobů, jak vyjádřit názor.

 4. Vladimír Slavík říká:

  Na této diskusi mi vadí, že si zde vyměňuje své názory pouze radní Orkáč se starostou. Jakoby ostatním radním a zastupitelům byly tyto problémy úplně lhostejné.
  Pokud je to realita a jediným občanem který se snaží aktivně řešit současné problémy Hrabové je pouze Radek Orkáč, tak „pánbůh s námi“.
  To je výzva pro ostatní, aby se zapojili do kritického hodnocení současné situace a do hledání východisek.

[email protected] [email protected]