Současná situace v bytové komisi

(Hrabovské noviny) Od posledních voleb v roce 2018 pracuje tato komise ve složení Ing. Květa Hrabovská (předsedkyně), Mgr. Jan Šumbera a  Roman Šimůnek.

Na jednání dne 21.1.2019 se zabývali problematikou výše nájemného, pravidly pro  sestavení pořadníku a zásadami pro opravy bytového fondu.

Na jednání dne 26.3. 2019 se zabývali problematikou sociálních bytů s příslušnými  doporučeními  pro Radu městského obvodu.

Na jednání dne 26.4.2019 se zabývali návrhy na stanovení výše nájmu  v obecních bytech, zásadami pro pronájem bytů a zásadami pro sestavování bytového pořadníku.

A jaký je postoj radních k těmto návrhům?

Vůbec žádný, rada se „neobtěžovala“ je ani projednat. Soudím tak podle přijatých usnesení rady z května, června, července, srpna a září. Není tam žádná zmínka o tom, že by se rada těmito návrhy zabývala. Takže tyto stále čekají na projednání, a to včetně nově vypracovaných zásad  pro přidělování bytů.

A kdo má tuto problematiku v radě na starosti? Podle usnesení rady č. 5/159 z 23.1.2019 radní Jiří  Dolejška.

Vůbec bych se tomu nedivil, kdyby členové bytové komise rezignovali na své funkce. Na jejich místě bych si počínal stejně.

A tak vinou našich radních se postupně ztrácí zájem občanů o spolupráci se samosprávou. Myslím, že tímto případem by se měl zabývat i kontrolní výbor.

Jeden komentář

  1. Radomír Orkáč říká:

    I toto se dostalo do úkolovníku Hrabová.Info (https://trello.com/b/YM8JbAwB) a k poslední „změně“ došlo 14.8. 2019 – [0042] Ceny nájmů bytů, [0043] Zásady pro pronájem bytů, [0040] Pořadník pro přidělování bytů, [0041] Nevyužívané a neadekvátně užívané byty… . Květa Hrabovská již ve finančním výboru rezignovala. V pondělí jsem se bavil s Květou i Honzou Šumberou a jsou opravdu připraveni rezignovat z bytové komise. Květa měla včera již se starostou vážný rozhovor…

[email protected] [email protected]