Kanalizace v jižní části Hrabové

Upozorňuji, že do vydání posledních Hrabovských listů jsem držel dohodnu mezi radními, že nebudu o „kanalizaci“ nikde psát, protože místostarostka připraví podklady pro starostu a ten bude za nás bojovat u primátora.

Včera jsme se na jednání zastupitelstva dozvěděli, že starosta u primátora byl, ale opět neexistuje žádný zápis, žádné stanovisko na papíře a je to škoda, i záporné stanovisko se dá využít pro text petice.

Nejdůležitější je asi vyjádření dnes již bývalého vedoucího oddělení Zdeňka Fraita, který byl asi týden po obdržení nabídky na schůzku odejit…

(27.8. 2019) Zdeněk Frait -> Radomír Orkáč

Nevím a ani nechci komentovat co se na magistrátě proslýchá v souvislosti s šetřením financí na koncertní halu, ale jakožto vedoucí vodohospodářských staveb Vás mohu ujistit, že VH stavby jsou financovány prostřednictvím Fondů, ze kterých není možno hradit žádné jiné akce, než VH stavby. Jejich priorita a posloupnost je dána schváleným tří až pětiletým „Plánem na obnovu a rozvoj VH staveb“, který je sestavován ve spolupráci s provozovatelem VH infrastruktury – fy OVAK a.s.

Máte pravdu, že o financování VH staveb prostřednictvím Fondů rozhoduje vedení města, Rada města a v konečné fázi Zastupitelstvo města a to prostřednictvím schváleného rozpočtu města pro každý kalendářní rok.

Takže shrnuto – odložení Vámi uváděné stavby vychází z priorit daných potřebami města a provozovatele vodovodní a kanalizační sítě, samozřejmě ve vztahu k finančním možnostem.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Frait
vedoucí oddělení vodohospodářských staveb


(27.8. 2019) Zdeněk Frait -> Radomír Orkáč

Nedá se říci, že Vaši stavbu „přeskočila“ nějaká jiná a již vůbec ne konkrétní. V 07/2019 byl zpracován seznam priorit, kdy bylo konstatováno, že jako prioritní akce budou muset být řešeny stavby rušící výustě (tento soubor staveb by měl být dořešen do konce roku 2025), následují stavby s dotačním titulem (opět soubor několika staveb s přispěním financí ze strany MF)), dále je nutno počítat s obnovou (rekonstrukce již nevyhovujících potrubních vedení, kdy hrozí škody na majetku) a v neposlední řadě i stavby rozvojové (tzn. stavby nových kanalizačních řádů zlepšující jak dopad na životní prostředí, tak komfort bydlení obyvatel města).

Výše uvedené ovšem neznamená, že kanalizace v Hrabové se posunula někdy po roce 2025. O problematice víme, finanční prostředky vyčleněné v tomto roce byly určeny k aktualizaci zastaralé PD a případnému předložení do „Návrhu rozpočtu pro příští rok“. Jestli se tak stane a stavba bude zařazena do rozpočtu pro rok 2020 Vám v tuto chvíli nemohu garantovat, vše je v současné době ve stadiu jednání a vyhodnocování (schvalováno bude vedením města, jak jsem psal v předchozí korespondenci).

Pro lepší vysvětlení a pochopení jsme ochotni Vás po dohodě přijmout k osobní návštěvě a ukázat Vám výše uvedené soubory, po předem dohodnutém termínu schůzky.

Ing. Zdeněk Frait
vedoucí oddělení vodohospodářských staveb

Další informace jsem zapsal do úkolovníku, kde eviduji celou „kauzu“ kanalizace: [0035] Kanalizace na jihu Hrabové

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]