Kácení stromu na Příborské ulici

Na kontrolním dnu 1.10. 2019 upozornil investora technický dozor na nutnost kácení vzrostlé břízy, která má velmi proschlé hlavní větve a korunu. Padající větve ohrožují chodce a zaparkovaná auta. Z jeho pohledu se jedná o havarijní stav. Jedná se břízu bělokorou o obvodu kmene 162 cm.

Technický dozor upozornil na nutnost kácení vzrostlé břízy

Technický dozor upozornil na nutnost kácení vzrostlé břízy

Rada městského obvodu Hrabová souhlasila s kácením stromů na pozemku parc. č. 808/1 a s podáním žádosti o povolení kacení předmětných dřeviny. Dále se rada městského obvodu vzdává práva na dokazování.

Zdroj: Materiály z jednání rady obce

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]