MOb Ostrava-Hrabová: Dotační program 2020

Na webu obce v sekci Úřad a v podsekci Dotace naleznete vše potřebné k podání žádosti o dotaci na rok 2020. Pozor, žádosti se podávají od 18.10. do 18.11.2019.

Účel dotace Dotační program je určen pro právnické, příp. fyzické osoby, které působí na území městského obvodu Hrabová v oblasti tělovýchovy a sportu, kultury, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže, nebo poskytující služby v oblasti sociální péče pro občany městského obvodu Hrabová.

A. Témata dotací v oblasti kultury a volnočasovych aktivit

 1. podpora celoročních i jednorázových aktivit,
 2. tematické soutěže,
 3. hudební a scénické umění, festivalové a koncertní činnost, výtvarné umění kulturně vzdělávací činnost (výstavy, expozice, výchovné koncerty, soutěže s kulturní térnatikou), literární tvorba.

B. Témata v oblasti volného času dětí a mládeže a prevence kriminality

 1. významné akce a aktivity celoobvodního charakteru pro děti a mládež (ne sportovní, kulturní a aktivity škol),
 2. vytváření podmínek pro kvalitní využití volného času děti a mládeže (ne sportovní, kulturní a aktivity škol),
 3. podpora otevřených a nízkoprahových aktivit pro děti a mládež,
 4. odborné poradenství a kontaktní centra pro děti a mládež.

C. Témata dotací v oblasti sportu dle specifického zaměření žadatelů

 1. významné sportovní akce a aktivity,
 2. vytváření podmínek pro kvalitní sportovní celoroční činnost.

D. Témata dotací v oblasti sociální péče

 1. denní a přechodné pobyty pro staré a zdravotně postižené občany,
 2. terénní sociální služby v rodinách,
 3. podpora činnosti organizací (institucí) zajišťujících zájmové aktivity pro staré a handicapované občany

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]