Kanalizace Hrabová: Odpověď na dotaz vznesený na zasedání ZMO dne 18.9. 2019

Náš bývalý zastupitel Jan Šumbera, kterému není lhostejný osud jižní části Hrabové, nám se souhlasem zastupitele města Ostravy doktora Lukáše Semeráka (hnutí Ostravak), poslal ke zveřejnění odpověď na dotaz vznesený na zasedání ZMO dne 18.9. 2019.

Příjemce: Semerák Lukáš
Subject: Odpověď na dotaz vznesený na zasedání ZMO dne 18. 9. 2019 – kanalizace Hrabová

Dobrý den, pane doktore,

dle pokynu paní náměstkyně Mgr. Zuzany Bajgarové Vám zasílám odpověď na Váš dotaz vznesený na zasedání zastupitelstva města dne 18. 9. 2019.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Pavla Váňová, DiS.
asistentka náměstkyně primátora


Vážený pane doktore,

v návaznosti na Váš dotaz vznesený na zasedání zastupitelstva města dne 18. 9. 2019 Vám zasílám informace k plánované stavbě kanalizace Hrabová.

Výstavba kanalizace v Ostravě Hrabové byla historicky rozdělena na 6 jednotlivých staveb. V současné době zbývá dobudovat kanalizaci v rozsahu staveb „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 4. a 5. stavba” a „Inženýrské sítě Hrabová kanalizace jižní část – 6. stavba”.

Stavba „Inženýrské sítě Hrabová kanalizace jižní část – 4. a 5. stavba” byla součástí projektu “Dostavba plošné kanalizace Ostrava”, na který byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí. Po definitivním zamítnutí této žádosti (cca 2012) byly ze stavby „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 4. a 5. stavba” v rámci požadavku na odstraňování volných výustí a napojení kanalizace z Nové Bělé vyčleněny a zrealizovány stoky C, C-5 a C-6. Současně byla zrealizována stavba „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – Odlehčovací stoka OS1″, jejíž vybudování bylo nezbytným předpokladem pro napojení kanalizace z Nové Bělé a pro další výstavbu kanalizace v městském obvodu Hrabová.

Připravenost jednotlivých staveb je následující:

  • pro stavbu “Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 4. a 5. stavba” je zpracována PD pro vydání stavebního povolení a vydáno stavební povolení, pro realizaci stavby je nutné zpracovat PD pro provedení stavby a provést zadávací řízení zhotovitele stavby,
  • pro stavbu „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 6. stavba” zpracována PD pro vydání stavebního povolení, o vydání stavebního povolení nebylo zažádáno. Pro realizaci stavby je nutné zpracovat aktualizaci PD pro vydání stavebního povolení, VČ dopracování této dokumentace do úrovně PD pro provedení stavby, zajistit stavební povolení a provést zadávací řízení na zhotovitele stavby.

S ohledem na připravenost staveb se nepředpokládalo zahájení staveb v roce 2019. Stavby byly zařazené v rozpočtovém výhledu.

Aktuálně je plán VHS nastaven tak, že

  • u stavby „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 4. a 5. stavba” se předpokládá se zahájením realizace stavby, vč. zpracování PD pro provedení stavby a provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, cca do 4 let,
  • stavby „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 6. stavba” se předpokládá se zahájením realizace stavby, vč. aktualizace PD pro vydání stavebního povolení a dopracování této dokumentace do úrovně PD pro provedení stavby, zajištění stavebního povolení a provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, cca do 6 let.

Posun realizace těchto staveb v rozpočtovém výhledu reaguje na zásadní skutečnosti. Při přípravě aktualizace plánu VHS dochází k vyhodnocování plnění zákonných povinností statutárního města Ostravy, které se vztahují k řešení volných výustí se závazným termínem jejich odstranění do roku 2025, zohledňování možností čerpání dotací z důlních škod a plánování rozvoje. S ohledem na skutečnost, že je hraniční naplnění závazku roku 2025, je nezbytné dále držet a posílit původně nastavenou strategii priorit, kdy posloupnost je nastavena následovně:

  1. nutná obnova vodovodů a kanalizací,
  2. odstraňování volných výustí,
  3. ostatní rozvoj.

Vážený pane doktore, statutární město Ostrava ve spolupráci s OVAK a.s. provádí aktualizaci “Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací”, který výše uvedené reflektuje. Cílem bude v dohledné době realizovat i rozvojové stavby typu lokality Hrabová, avšak aktuálně je objektivně nelze upřednostnit.

S úctou a pozdravem

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]